DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.193414

ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Бендерець

Анотація


У статті висвітлено проблеми формування споживчої культури учнів закладів загальної середньої освіти, як основи розвитку соціальної активності. Аналізуються критерії та показники сформованості споживчої культури учнів. Докладно описані методологічні функції процесу формування споживчої культури школярів, як засобу соціалізації. Автори знайомлять з рівневим підходом до формування споживчої культури школярів, який включає в себе чотири рівні: методологічний, теоретичний, методичний, практичний.

Ключові слова


споживча культура; споживчі знання; учні закладів загальної середньої освіти; соціалізація; методологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bim-Bad, B. M. Mir postepenno okruzhaet nashu shkolu [The world is gradually surrounding our school]. Available at: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_ full.php? aid=1155 &binn_ rubrik_pl_articles=164.[in Russian].

Bulavenko, S.D., Babiak, M.M., Teres, V.I. & Shpak, O.T. (2018). Ekonomika dlia zhyttia : navchalno-metodychnyi posibnyk [Economics for Life: A manual. Drohobych: Editorial and Publishing Department of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University,432 p.[in Ukrainian].

Kanishevska, L. V. (2011). Vykhovannia sotsialnoi zrilosti starshoklasnykiv zahalnoosvitnikh shkil-internativ u pozaurochnii diialnosti : monohrafiia [Education of social maturity of high school students of boarding schools in extra-curricular activities: monograph]. Kyiv, 368 p.[in Ukrainian].

Lykholat, O. (2011). “Osnovy spozhyvchykh znan” v tsykli pidhotovky vchytelia tekhnolohii, spetsializatsiia “Osnovy domashnoho hospodariuvannia” [Consumer Knowledge Basics in Technology Teacher Training Cycle, Specialization in Household Fundamentals]. Scientific journal of MP Drahomanov NPU. Series 5. Pedagogical sciences: realities and perspectives, 30, pp. 120–125. [in Ukrainian].

Pometun, O.I., Pylypchatina, L. M. & Sushchenko, I. M. (2013). Uroky dlia staloho rozvytku [Lessons for sustainable development]. A teacher’s guide for an elective course of choice for 8th grade students in general schools. Dnipro. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бим-Бад, Б. М. Мир постепенно окружает нашу школу. URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1155&binn_rubrik_pl_articles=164.

Булавенко С.Д., Бабяк М.М., Терес В.І., Шпак О.Т. Економіка для життя : навчально-методичний посібник. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 432 с.

Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія. Київ, 2011. 368 с.

Лихолат О. (2011). “Основи споживчих знань” в циклі підготовки вчителя технології, спеціалізація “Основи домашнього господарювання”. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 30, C. 120–125.

Пометун О.І., Пилипчатіна Л. М., Сущенко І. М. Уроки для сталого розвитку : посібник для вчителя з навчального курсу за вибором для учнів 8-го класу загальноосвітніх шкіл. Дніпро, 2013.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)