№ 12/179 (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.12/179.2019

Зміст

Статті

ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Бендерець
ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Оксана Микитюк, Роксоляна Конечна, Ольга Швед, Галина Никитюк, Анна Крвавич, Володимир Новіков
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ PDF
Лариса Дудікова, Аліна Марлова
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВІДДІЛІВ НАГЛЯДУ ТА БЕЗПЕКИ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Олексій Тогочинський
УКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГИ ПРО ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В КИТАЇ PDF
Тетяна Завгородня, Інна Стражнікова
ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНА КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ PDF
Наталія Мукан, Оксана Блавт, Ірина Миськів, Олександра Кухтяк
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Інна Шоробура, Марина Михаськова
ПРОБЛЕМА САМООСВІТИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В РЕЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ PDF
Борис Савчук, Галина Білавич, Cвітлана Яців, Олеся Власій
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РОЗВИТКОМ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ТА СТАТИСТИЧНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ PDF
Ярослав Слуцький
РОЛЬ ПРОЦЕСУ НЕВРОТИЗАЦІЇ У ПОЯВІ СОЦІАЛЬНОЇ ФРУСТРОВАНОСТІ В СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ PDF
Зоряна Спринська, Ольга Федьович
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ PDF
Любов Гончар
МИСТЕЦЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF
Вікторія Прокопчук (Дикало)
САМОСТІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК УМОВА ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
Олег Довгий
ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Зоя Стукаленко
РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНИХ МЕХАНІЗМІВ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Юлія Грач
КВІНТЕСЕНЦІЯ СКЛАДОВИХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Наталія Гречаник
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ЯК ОДНОГО З КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ PDF
Інна Лобачук
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Оксана Гевко
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Соломія Ілляш, Людмила Савченко
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ ПРО ЗАРУБІЖНУ ІНШОМОВНУ ОСВІТУ PDF
Ірина Розман, Любов Гарапко
ДЖАЗОВЕ МИСТЕЦТВО У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕФАНА ҐРАППЕЛЛІ PDF
Іван Фрайт, Оксана Метеньканич
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ PDF
Ольга Нагорна
РОДИННЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА ТВОРАМИ МИРОСЛАВА СТЕЛЬМАХОВИЧА PDF
Любов Скалич
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГО ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ЗВО: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF (English)
Катерина Трима
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Юлія Медвідь, Еліна Ященко, Ілля Ященко
ВІДРОДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ СТИЛІСТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ КІНО 2000-Х РОКІВ PDF
Катерина Степаненко
ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Дар’я Фурт
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Лариса Фоменко
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ АСИСТЕНТІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ У КАНАДІ PDF
Богдана Турко
СИСТЕМА ВИХОВАННЯ ІНІЦІАТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІЙ ГРІ PDF
Вікторія Агіляр Туклер