DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.193541

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Оксана Гевко

Анотація


У статті розглянуто психолого-педагогічні підходи до визначення поняття творчості, формування творчих здібностей особистості. Проведено аналіз теоретико-методичних досліджень вітчизняних та зарубіжних фахівців та визначено критерії наявності творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку. Обґрунтовано педагогічні умови для творчого розвитку старших дошкільників: створення комфортної психологічної обстановки; організація спостережень, проведення творчих бесід, ігрових завдань та задач, розвивальних ситуацій; підвищення компетентності педагогів та батьків. Визначено програму організації навчально-виховного процесу у закладах дошкільної освіти для формування творчих здібностей у старших дошкільників, введення у програму спеціальних занять з логіко-математичного розвитку, мовленнєвого розвитку, малювання, художньої праці, музики, танців, ознайомлення з природним середовищем.


Ключові слова


творчість; креативність; творчі здібності дітей старшого дошкільного віку

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolisnyk-Humeniuk, Yu. (2015). Formuvannia ta rozvytok tvorchosti u maibutnikh fakhivtsiv PTNZ khudozhnoho profiliu [Formation and development of creativity in future specialists of art profession]. Youth and market, No. 8(127), pp.70 73. [in Ukrainian].

Komentar do Bazovoho komponenta doshkilnoi osvity v Ukraini (2003). [Commentary on the Basic Component of Preschool Education in Ukraine]. (Ed.). O.L.Kononko. Kyiv, p.243. [in Ukrainian].

Sysoyeva, S. O. (2006). Osnovy pedahohichnoi tvorchosti : pidruchnyk [Fundamentals of pedagogical creativity: a textbook]. Kyiv, p.344. [in Ukrainian].

Shandruk, S.(2015). Tvorchist yak upotuzhnennia zdibnostei osobystosti [Creativity as a reinforcement of personality abilities]. Psychology, no.3, pp.86 91. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Колісник-Гуменюк Ю. Формування та розвиток творчості у майбутніх фахівців ПТНЗ художнього профілю. Молодь і ринок. №8(127). 2015. С.70 –73.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. Посібник. Наук. ред. О.Л.Кононко. К.: Ред. журн. “Дошкільне виховання”, 2003. 243 с.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підручник. Київ, 2006. 344 с.

Шандрук С. Творчість як употужнення здібностей особистості. Психологія. 2015. №3. С.86 –91.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)