DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.193549

ДЖАЗОВЕ МИСТЕЦТВО У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕФАНА ҐРАППЕЛЛІ

Іван Фрайт, Оксана Метеньканич

Анотація


У статті виявлено внесок С. Ґраппеллі у розвиток джазового мистецтва, яке є одним з найбільш стійких видів сучасної музичної культури. Аналізуючи гру С. Ґраппеллі, можна зрозуміти і розвивати принципи джазової гармонії, ритму, форми і естетики, яку несе в собі джаз. Його джазовий стиль характеризується надзвичайно глибокою естетикою, легкістю у виконанні імпровізації. Музичний спадок, який залишив після себе С. Ґраппеллі, є невичерпним джерелом і цілою енциклопедією для наступних поколінь.

Ключові слова


джаз; джазове виконавство; стиль; імпровізація; музична культура; скрипкове мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Polianskyi, V. (2004). Koroli dzhazu [Jazz Kings]. Lviv,125 p. [in Ukrainian].

Karles, P. (1988). Dzhazovyi slovnyk [Jazz Dictionary]. 271 p. [in France].

Ingarden, R. (1966). Vyzhyvannia, robota, znachennia [Survival, work, value]. Kraków, 325 p. [in Polish].

Kowal, R. (1978). Kompozytor – notatsiia – dzhaz, vid polskykh dzhazovykh krytykiv 1956-76 [The composer – notation – jazz, from the Polish jazz critics 1956-76]. Kraków, 124 p. [in Polish].

Kowal, R. (1995). Try zakryti biohrafii: Komeda, Kosh, Seifert [Three closed biographies: Comedy, Kosh, Seifert]. Kraków, 348 p. [in Polish].

Piątkowski, D. (1999.) Era dzhazu [The Jazz Age]. Poznań, 115 p. [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Полянський В. Королі джазу. Львів, 2004. 125 с.

Carles P. Dictionnaire du Jazz. Paris. 1988. 271 s.

Ingarden R. Przeżycie, dzieło, wartość. Kraków, 1966. 325 s.

Kowal R. Kompozytor – notacja – jazz, z polskiej krytyki jazzowej 1956-76. Kraków, 1978. 124 s.

Kowal R. Trzy biografie zamknięte, Komeda, Kosz, Seifert. Kraków, 1995. 348 s.

Piątkowski D. Era jazzu. Poznań, 1999. 115 s.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)