DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.193736

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА ТВОРАМИ МИРОСЛАВА СТЕЛЬМАХОВИЧА

Любов Скалич

Анотація


У статті розглянуто позицію Мирослава Стельмаховича щодо родинного виховання учнів початкової школи. Зроблено аналіз положень з його праць, які можуть бути покладені в основу концепції сімейного виховання, створеної педагогом, та використовуватись у сучасній практиці початкової освіти.

Акцентовано увагу на тому, що сам спосіб життя сім’ї, взаємини між її членами впливають на підготовку дітей у майбутньому до створення їх сім’ї.


Ключові слова


виховання; родинне виховання; українська сім’я; народна педагогіка; образ матері; образ батька

Повний текст:

PDF

Посилання


Savchenko, O.Ia. (2009). Vykhovnyi potentsial pochatkovoi shkoly [Educational potential of primary school]. Kyiv, 225 p. [in Ukrainian].

Stelmakhovych, M. (1981). Narodna dydaktyka [Folk didactics]. Kyiv. [in Ukrainian].

Stelmakhovych, M. (1985). Narodne dytynoznavstvo [Folk child studies]. Kyiv. [in Ukrainian].

Stelmakhovych, M. (1980). Pedahohika zhyttia [Pedagogics of life]. Kyiv. [in Ukrainian].

Stelmakhovych, M. (1996). Ukrainska rodynna pedahohika [Ukrainian family pedagogics]. Kyiv. [in Ukrainian].

Stelmakhovych, M. (1994). Ukrainske rodynoznavstvo [Ukrainian genealogy family studies]. Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian].

Fitsula, M. (2000). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv, 542 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової школи. Київ, 2009. 225 с.

Стельмахович М. Народна дидактика. Київ, 1981.

Стельмахович М. Народне дитинознавство. Київ, 1985.

Стельмахович М. Педагогіка життя. Київ, 1980.

Стельмахович М. Українська родинна педагогіка. Київ, 1996.

Стельмахович М. Українське родинознавств. Івано-Франківськ, 1994.

Фіцула М. Педагогіка. Київ, 2000. 542 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)