DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.193743

ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Дар’я Фурт

Анотація


У статті здійснено аналіз теоретичної та практичної спадщини лінгвістів у царині викладення української мови як іноземної. Порушено проблему класифікації вправ з української мови для студентів-іноземців. Окреслено сутність поняття “вправа”, визначено основні підходи до типології вправ та проаналізовано їхню роль в організації процесу засвоєння знань студентами, забезпечення мотивації навчальної діяльності, активізації творчої ініціативи.


Ключові слова


вправа; класифікація вправ; студенти-іноземці; українська мова; інформаційні вправи; операційні вправи; продуктивні вправи; термінологічна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Biliaiev, O. (2004). Vpravy v navchanni movy [Exercises in language learning]. Ukrainian language and literature at school. Vol. 10, pp. 2 – 6. [in Ukrainian].

Buhbinder, V. A. (1991). O sisteme uprazhneniy [About the exercise system]. A common technique for teaching foreign languages: textbook. Moscow. 356 p.[in Russian].

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, 376 p. [in Ukrainian].

Zuev, D. D.(1983). Shkolnyy uchenik [School textbook]. Moskow, 240 p. [in Russian].

Ilin, M. S. (1975). Osnovy teorii uprazhneniy po inostrannomu yazyku [Fundamentals of Exercise Theory in Foreign Language]. Edited by V. S. Ceytlin. Moscow, 151 p. [in Russian].

Pentyliuk, M. I. (2011). Praktykum z metodyky navchannia ukrainskoi movy v zahalnoosvitnikh zakladakh: modulnyi kurs [Tutorial on Methods of Teaching Ukrainian in General Education Institutions: Modular Course]. A Guide for Students of Pedagogical Universities and Institutes. The team of authors, edited by M. I. Pentyliuk. Kyiv, 366 p. [in Ukrainian].

Eggert B. Ubungsgesetze im fremdsprachlichen Unterricht. Leipyig, 1911. 103 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біляєв О. Вправи в навчанні мови. Українська мова і література в школі. 2004. № 6. С. 2–6.

Бухбиндер В. А. О системе упражнений. Общая методика обучения иностранным языкам: хрестоматия. Москва, 1991. 356 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ, 1997. 376 с.

Зуев Д. Д. Школьный ученик. Москва, 1983. 240 с.

Ильин М. С. Основы теории упражнений по иностранному языку. Под редакцией В. С. Цейтлин. Москва, 1975. 151 с.

Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: Посібник для студентів педагогічних університетів та інститутів. Колектив авторів під редакцією М. І. Пентилюк. Київ, 2011. 366 с.

Eggert B. Ubungsgesetze im fremdsprachlichen Unterricht. Leipyig, 1911. 103 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)