DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.193744

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ АСИСТЕНТІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ У КАНАДІ

Богдана Турко

Анотація


Освітні реформи, які керуюсь системою освіти загалом, призвели до залучення дітей з особливими потребами та дітей, які наділені обдарованістю. Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки спецілістів для роботи з обдарованими дітьми. Розкрито професійну підготовку асистента вчителя у канадських закладах освіти. Проаналізовано, навчальні курси та програми п’яти провінцій: Альберти, Онтаріо, Британської Колумбії, Манітоби та Саскачеван, де на освітніх факультетах проводиться підготовка парапрофесіонала. Ми визначили особливості підготовки у канадських закладах освіти: коледжі, політехніці, університеті та інституті. Зазначили, які функції та обов’язки у співпраці з вчителем виконує асистент у процесі навчання обдарованих дітей.

Ключові слова


інклюзивне навчання; навчальний процес; обдарованість; талановитість; обдаровані діти; асистент вчителя

Повний текст:

PDF

Посилання


Dzhus, I. I. (2014). Osoblyvosti pidhotovky vchyteliv do roboty z obdarovanymy uchniamy [Features of training teachers to work with gifted students]. Journal of Education and development of gifted personality. No. 3. pp. 14–18. [in Ukrainian].

Instytut osvity imeni Oshki-Pimache-O-Win. [Oshki-Pimache-O-Win Education Institute]. Available at: http://www.oshki.ca/aboriginal-classroom-assistant. [in English].

Koledzh Keiano. [Keiano College]. Available at: http://www.keyano.ca/Academics/ Programs/EducationalAssistantCertificate. [in English].

Koledzh Red-River. [Red River College]. Available at: http://rdc.ab.ca/programs/academic -calendar/educational-assistant-certificate [in English].

Letbrydzhskyi koledzh. [Lethbridge College.]. Available at: https://lethbridgecollege.ca/programs/educational-assistant?fbclid=IwAR3l6IU MXB44vgSb_ CKUYqRVwY WRIVwXWwJuc EvfMXvymqVHrLgCIHgtRrA [in English].

Saskachevanska politekhnika [Saskatchewan Polytechnic]. Available at: https://saskpolytech.ca/ programs-and-courses/programs/Educational-Assistant.aspx [in English].

Sprotta Shou koledzh. [Sprotta Show College]. Available at: https://sprottshaw.com/health/community-support-special-education-assistant/?fbclid=IwAR26Zl0Ci2OoVf [in English].

Universytet Vinnipeha. [University of Winnipeg]. Available at: http://www.portagecollege.ca /Programs/ Human-Services/Educational-Assistant-Diploma [in English].

Gagnе, F. (2000). Understanding the Complex Choreography of Talent Development through DMGT-Based Analysis. In International Handbook of Giftedness and Talent, ed. K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg, and R. F. Subotnik. Oxford, UK. pp.2–3. [in English].

Sapon-Shevin, M. Why gifted students belong to inclusive- schools. Available at: http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec94/vol52/num04/Why-Gifted-Students-Belong-in-Inclusive-Schools.aspx [in English].

Vialle W. Rogers, (2010). Educating the Gifted Learner David Barlow Publishing. KB. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Джус І. І. Особливості підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 3. С. 14–18.

Інститут освіти імені Oshki-Pimache-O-Win. URL: http://www.oshki.ca/aboriginal-classroom-assistant

Коледж Кейано. URL: http://www.keyano.ca/Academics/ Programs/Educational Assistant Certificate

Коледж Ред-Рівер. URL: http://rdc.ab.ca/programs/academic-calendar/educational-assistant-certificate

Летбриджський коледж. URL: https://lethbridgecollege.ca/programs/educational-assistant?fbclid=IwAR3l6IU MXB44vgSb_CKUYqRVwYWRIVwXWwJucEvfMXvymqVHrLgCIHgtRrA

Саскачеванська політехніка. URL: https://saskpolytech.ca/ programs-and-courses/programs/Educational-Assistant.aspx

Спротта Шоу коледж. URL: https://sprottshaw.com/health/ community-support-special-education-assistant/?fbclid=IwAR26Zl0Ci2OoVf WiAGq5V1L5UnVcxGI_uzrZgNOCvyq3gqFh351TUIpQlPc

Університет Вінніпега, URL: http://www.portagecollege.ca /Programs/ Human-Services/Educational-Assistant-Diploma

Gagnе F. Understanding the Complex Choreography of Talent Development through DMGT-Based Analysis. In International Handbook of Giftedness and Talent, ed. K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg, and R. F. Subotnik.-Oxford, UK. 2000. pp.2-3.

Sapon-Shevin M. Why gifted students belong to inclusive schools. URL: http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec94/vol52/num04/Why-Gifted-Students-Belong-in-Inclusive-Schools.aspx

Vialle W. Rogers, Educating the Gifted Learner David Barlow Publishing. KB. 2010.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)