DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195710

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПРО ЯКІСТЬ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УНІВЕРСИТЕТІ

Надія Стеценко, Зоя Комарова, Галина Ткачук, Володимир Стеценко

Анотація


У статті представлено досвід організації та проведення опитування студентів з метою оцінювання ними якості надання освітніх послуг в університеті. Авторами проаналізовано основні документи, які стосуються акредитації освітніх програм, виявлено, що вирішальним чинником у якісному наданні освітніх послуг є залучення здобувачів вищої освіти до процесу оцінювання освітніх програм та інших процедур забезпечення якості. Досвід організації і проведення опитування студентів описано на прикладі анкетування здобувачів освітнього рівня “Бакалавр” за всіма освітніми напрямами університету. Авторами запропоновано різні види анкетувань для студентів І – ІІ курсів (загальне анкетування для оцінювання якості надання освітніх послуг) та ІІІ – IV курсів (анкетування для виявлення якості самостійної роботи студентів).


Ключові слова


якість освіти; освітня програма; анкетування; комп’ютерні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Dodatok do Polozhennia pro akredytatsiiu osvitnikh prohram, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity (punkt 6 rozdilu I) [Appendix to the Regulations on the accreditation of educational programs for the preparation of higher education applicants (Section I, paragraph 6)]. Available at: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9A%D1%80%D 0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97.pdf (accessed 11 Nov. 2019). [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]. Available at: http://www.vnz.univ.kiev.ua/uploads/p_4_58429238.doc (accessed 11 Nov. 2019). [in Ukrainian].

Poradnyk shchodo zapovnennia vidomostei samootsiniuvannia osvitnoi prohramy (dlia zakladiv vyshchoi osvity) [Educational Program Self Assessment Advisor (for Higher Education Institutions)]. Available at: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/%d0%9f%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%97%d0%92%d0%9e.pdf (accessed 11 Nov. 2019). [in Ukrainian].

Stetsenko, N. M. & Tkachuk, H. V. (2017). Kompiuterna pidtrymka protsesu upravlinnia v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Computer support for management in general education institutions]. Upgrading the Educational Environment: Challenges and Prospects: Proceedings of the Second International Scientific and Practical Conference, Uman, October 5–6, 2017. Folia comeniana: Bulletin of the Polish-Ukrainian Scientific Research Laboratory of Ya. A. Komensky. Uman, pp.202–204. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Додаток до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (пункт 6 розділу І). URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9A%D1%80% D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97.pdf (дата звернення: 11.11.2019).

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. URL: http://www.vnz.univ.kiev.ua/uploads/p_4_58429238.doc (дата звернення: 11.11.2019).

Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для закладів вищої освіти). URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/%d0%9f% d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%97%d0%92%d0%9e.pdf (дата звернення: 11.11.2019).

Стеценко Н. М., Ткачук Г. В. Комп’ютерна підтримка процесу управління в загальноосвітніх навчальних закладах. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 5–6 жовтня 2017 року. Folia comeniana: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського. Умань, 2017. с.202–204.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)