№ 1/180 (2020)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1/180.2020

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 21.08.2019 Р. №800 “ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ…” В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Михайло Медвідь, Інна Черніченко, Юлія Медвідь, Володимир Дем’янишин
ФОРМУВАННЯ ЗДАТНИХ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ PDF
Геннадій Дмитренко, Едуард Помиткін, Наталія Головач
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПРО ЯКІСТЬ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Надія Стеценко, Зоя Комарова, Галина Ткачук, Володимир Стеценко
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИХОВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ PDF
Оксана Шквир
ВИКЛАДАЧ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ ОДНА З КЛЮЧОВИХ ФІГУР РЕФОРМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Камілла Магрламова
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Сергій Гуменюк
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА PDF (English)
Світлана Остапенко, Ганна Удовіченко
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Марина Білецька, Тетяна Підварко
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБОМ ВІРТУАЛЬНОЇ ЕКСКУРСІЇ PDF
Олена Ващенко, Світлана Паламар, Людмила Романенко, Катерина Романенко
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Наталія Гречаник
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Людмила Загородня
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ ЯК ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Інна Ромащенко, Маргарита Романова
ДІЯЛЬНІСТЬ БРУНО БЕТТЕЛЬХАЙМА І ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПСИХОАНАЛІЗУ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Євген Нелін
ІНТЕГРАЦІЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Cергій Пішун
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ PDF
Галина Іщенко, Світлана Шумигай, Дарія Возносименко
СТРУКТУРНО-ОСОБИСТІСНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРСОНАЛІЇ PDF
Ірина Розман
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Валентина Вітюк
МОДЕЛЬ ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ: РОЗШИРЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КОРДОНІВ УЧИТЕЛЯ PDF (English)
Олена Оленюк, Наталія Рубель
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ І ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олександр Даниленко
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ У ФРАНЦІЇ PDF
Лариса Козіброда
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВАХ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ PDF
Оксана Марчук
ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС В КУРСІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ: СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ PDF (English)
Юлія Корницька
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ВИХОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Альона Ускова
ВНЕСОК АНАТОЛІЯ ВАХНЯНИНА У РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ PDF
Іван Фрайт, Євгенія Шуневич
ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ УЧИТЕЛЯ ТА АСИСТЕНТА УЧИТЕЛЯ З ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ PDF
Наталія Туренко, Марина Шах
ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПЕРШІ КРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Савченко
УКРАЇНСЬКА ПІАНІСТКА ТАЇСА БОГДАНСЬКА ЗІ США: КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
Олександра Німилович, Соломія Добрянська
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ СПІВТВОРЧОСТІ СТУДЕНТА І КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Юлія Харченко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ PDF
Олена Тригуб
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ PDF
Людмила Щур
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ З ОГЛЯДОМ СУПРОВОДЖУЮЧОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОГЛЯД АКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ САПР PDF
Наталія Фещенко
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Уляна Ткаченко
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО PDF
Лілія Бандура