DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195786

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Сергій Гуменюк

Анотація


У статті аналізуються особливості використання технології проектів її позитивний ефект та можливі недоліки. З’ясовано, що технологія проектів набула поширення і популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань та можливостей їх практичного застосування для розв’язування проблем у спільній освітній діяльності студентів. Розглянуто п’ятьох різних типів технології проектів у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури, зокрема: дослідницький, пошуковий, творчий, прогностичний та аналітичний проекти.


Ключові слова


технологія фізичної культури; студенти; професійна підготовка; вища школа; освітній процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Vykhrushch, V.O., Gumenyuk, S.V. & Vykhrushch-Oleksiuk, O.A. (2017). Psykhodydaktyka vyshchoi shkoly : innovatsiini metody navchannia [High school psychodidactics : innovative teaching methods]. Ternopil, 280 р. [in Ukrainian].

Gumenyuk, S.V. (2017). Teoriia i praktyka formuvannia pedahohichnoho myslennia maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury [Theory and practice of forming pedagogical thinking of future physical education teachers]. Ternopil, 405 p. [in Ukrainian].

Gumenyuk, S.V. (2014). Formuvannia kompetentsii pedahohichnoho myslennia maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury [Formation of pedagogical thinking competence of future physical education teachers]. “Youth and market”. Monthly scientific-pedagogical journal. Drogobych, Vol. 7(114). pp. 48–52. [in Ukrainian].

Zazulina, L.V. (2006). Pedahohichni proekty : naukovo-metodychnyi posibnyk посібник [Pedagogical projects : scientific and methodological manual]. Kamianets-Podilskyi, 40 p. [in Ukrainian].

Navolokova, N. (2011). Entsyklopediia pedahohichnykh tekhnolohii ta innovatsii [Encyclopedia of pedagogical technologies and innovations]. Kharkiv, 176 p. [in Ukrainian].

Piekhota, O.M. (2016). Formuvannia tekhnolohichnoi kultury maibutnoho vykladacha [Formation of technological culture of future teacher]. Mykolaiv, 314 p. [in Ukrainian].

Pometun, O.I. (2007). Entsyklopediia interaktyvnoho navchannia : navch. posib. [Encyclopedia of interactive learning : educational manual]. Kyiv, 144 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вихрущ В.О., Гуменюк С.В., Вихрущ-Олексюк О.А. Психодидактика вищої школи : інноваційні методи навчання. Тернопіль, 2017. 280 с.

Гуменюк С.В. Теорія і практика формування педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури : монографія. Тернопіль, 2017. 405 с.

Гуменюк С.В. Формування компетенції педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2014. №7(114). С. 48–52.

Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти: науково-методичний. Кам’янець-Подільський, 2006. 40 с.

Наволокова Н. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. Харків, 2011. 176 с.

Пєхота О.М. Формування технологічної культури майбутнього викладача : монографія. Миколаїв, 2016. 314 с.

Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання : навч. посіб. Київ, 2007. 144 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)