DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195787

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА

Світлана Остапенко, Ганна Удовіченко

Анотація


У статті розглядається та аналізується використання системного підходу до аналізу професійної компетентності інженера. Підвищення кваліфікації інженерів – одне з найважливіших акмеологічних завдань. Інженер, як суб’єкт інноваційної діяльності, є центральною фігурою науково-технічного прогресу; реалізація завдань, які вирішує країна, значною мірою залежить від його незалежності, професійної компетентності, готовності до постійної самопідготовки. Визначено, що будь-яка професійна діяльність виникає на основі потреб суспільства. Проаналізувавши навчальні програми спеціальностей цього профілю, з’ясувалося, що основу більшості навичок, перерахованих вище, слід закладати на заняттях (лекції, семінари та лабораторні заняття). Більше того, формування навичок відбувається під час вивчення різних навчальних дисциплін, які мають слабкі міждисциплінарні зв’язки.


Ключові слова


системний підхід; інженер; професійна компетентність; професійна компетентність інженера

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Anokhin, P. K.(1980). Uzlovye voprosy teorii funktsionalnoy sistemy [Nodal questions of the theory of a functional system]. Moscow, 198 p. [in Russian].

Afanasev, V. G. (1980). Sistemnost i obshchestvo. [Consistency and society]. Moscow, 320 p. [in Russian].

Honcharenko, S. U.(1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, 375 p. [in Ukrainian].

Kuzmina, N. V. (2002). Predmet akmeologii [The subject of acmeology]. St. Petersburg, 188 p. [in Russian].

Malykhin, O. V. (2009). Orhanizatsiia samostiinoi navchalnoi diialnosti studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv : teoretyko-metodolohichnyi aspekt : monohrafiia [Organization of independent educational activity of students of higher pedagogical educational institutions: theoretical and methodological aspect: monograph]. Kryvyi Rih, 307 p. [in Ukrainian].

Malafiik, I. V. (2004). Systemnyi pidkhid u teorii i praktytsi navchannia [A systematic approach in the theory and practice of learning]. Rivne, 440 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)