DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195959

СТРУКТУРНО-ОСОБИСТІСНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРСОНАЛІЇ

Ірина Розман

Анотація


У статті обґрунтовано потребу структурно-особистісного аналізу персоналії, що дозволяє узагальнити науковий досвід та спроектувати підхід до послідовного вивчення особистості. Зосереджено увагу на розвиток та становлення психосоціальної структури особистості. Зазначено, що вплив на життя та творчий і професійний “портрет” персоналії поповнюється або взаємозаміщується певними психічними рисами. Закцентовано увагу на те, що в дослідженні педагогічної персоналії необхідно особливу увагу приділити впливу темпераменту на розвиток окремої персоналії. З’ясовано, що існують мотиви та стимули, які, з одного боку, характеризують спрямованість і ставлення особи до певного предмета, явища, соціального середовища, з іншого, виступають рушійною силою до навчання, самоосвіти, творчої та інших видів діяльності. Особлива увага зосереджена на послідовності вивчення персоналії, коли дослідник опирається на документальні матеріали та спогади сучасників.


Ключові слова


психолого-педагогічна література; самоаналіз; комплексний підхід; послідовність вивчення; людська особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Eysenck, G. & Wilson, G. (2000). Kak izmerit lichnost [How to measure personality]. trans. with English. A. Belopolsky. Moscow, p. 281. [in Russian].

Gladkova, V. M. & Pozharsky, S. D. (2001). Osnovy akmeolohii: pidruchnyk [Fundamentals of acmeology]. Lviv, p. 320. [in Ukrainian].

Pogoreltseva, Yu. A. (2011). Psikholohiia lichnosti: uchebnoe posobie [Psychology of personality]. St. Petersburg, p. 105. [in Russian].

Polishchuk, V. M. (2010). Vikova i pedahohichna psykholohiia [Age and pedagogical psychology]. Sumy, p. 352. [in Ukrainian].

Rubinstein, S. L. (2000). Osnovy obshchei psikholohii [Fundamentals of general psychology]. St. Petersburg, p. 488. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айзенк Г., Вильсон Г. Как измерить личность / пер. с англ. А. Белопольського. Москва: Когито-Центр, 2000. 281 с.

Гладкова В. М., Пожарський С. Д. Основи акмеології: підручник. Львів: Новий Світ, 2011. 320 с.

Погорельцева Ю. А. Психология личности: учебное пособие. Санкт-Петербург: СПб ГТУРП, 2011. 105 с.

Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія : навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2010. 352 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 488 с.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)