DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195962

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ У ФРАНЦІЇ

Лариса Козіброда

Анотація


Стаття присвячена дослідженню організаційно-методичних основ підготовки педагогічних кадрів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища у Франції. Висвітлено особливості підготовки вчителів першого і другого ступенів до впровадження інклюзивних форм навчання в освітню практику Франції, зокрема акцентовано увагу на формуванні професійних якостей педагогів, їхніх уміннях та компетенціях, які сприяють ефективному здійсненню процесу навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. У статті наголошується, що важливим засобом забезпечення якості освітніх послуг у системі інклюзивної освіти має стати випереджальна модифікація змісту підготовки кадрів інклюзивної освіти, що базується на безперервному навчанні та самовдосконаленні. Вона полягає в необхідності постійного вдосконалення навчальних програм, методик викладання, проведення курсів підвищення кваліфікації та тренінгів. У французькій системі освіти підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відбувається через лекційні й практичні заняття, консультації з різними фахівцями, використання спеціальних професійних он-лайн платформ.


Ключові слова


діти з особливими освітніми потребами; інклюзивна освіта; інклюзивне навчання; педагогічні кадри; французька система освіти; підвищення кваліфікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Batasheva, N. (2017). Osoblyvosti pertseptyvnoho ta kohnityvnoho komponentiv emotsiinoi sfery doshkilnykiv iz zatrymkoiu psykhichnoho rozvytku [The features of perceptual and cognitive components of the emotional sphere of preschool children with mental retardation]. Special child: education and upbringing. No. 2. pp. 48–55. [in Ukrainian].

Sak, T. (2014). Indyvidualizatsiia navchannia uchniv z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v inkliuzyvnomu klasi [Individualization of learning for students with special educational needs in an inclusive classroom]. Special child: education and upbringing. No. 4. pp. 18–23. [in Ukrainian].

Sbruieva, A. A. (2004). Tendentsii reformuvannia serednoi osvity rozvynenykh krain v konteksti hlobalizatsii (90-i rr. ХХ – ХХІ st.) : monohrafiia [Trends in the reformation of secondary education in developed countries in the context of globalization (90s of XX – XXI centuries): monograph]. Sumy, 500 p. [in Ukrainian].

Cap école inclusive. La plateforme dédiée à l’école inclusive [Inclusive school course. The platform dedicated to inclusive school]. Available at: https://primabord.eduscol.education.fr/cap-ecole-inclusive (аccessed 30 Nov. 2019). [in French].

Ciambrone, R. (2018). Des classes différenciées aux besoins éducatifs spéciaux. L’évolution du modèle inclusif en Italie. La nouvelle revue Éducation et société inclusives [Differentiated classes with special educational needs. The evolution of the inclusive model in Italy]. No. 82. pp. 171–183. [in French].

Circulaire de rentrée 2019. École inclusive [Inclusive School]. Available at: https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/2019_dp_ecole_inclusive.pdf (аccessed 01 Dec.2019). [in French].

INSHEA. URL: http://www.inshea.fr/fr/content/notre-histoire (аccessed 30 Nov.2019) [in French].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баташева Н. Особливості перцептивного та когнітивного компонентів емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку. Особлива дитина: навчання і виховання. 2017. № 2. С. 48–55.

Сак Т. Індивідуалізація навчання учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі. Особлива дитина: навчання і виховання. 2014. № 4. С. 18–23.

Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених країн в контексті глобалізації (90-і рр. ХХ – ХХІ ст.) : монографія. Суми : Сумська обласна друкарня; вид-во “Козацький вал”, 2004. 500 с.

Cap école inclusive. La plateforme dédiée à l’école inclusive [Inclusive school course. The platform dedicated to inclusive school]. Available at: https://primabord.eduscol.education.fr/cap-ecole-inclusive (аccessed 30 Nov. 2019). [in French].

Ciambrone, R. (2018). Des classes différenciées aux besoins éducatifs spéciaux. L’évolution du modèle inclusif en Italie. La nouvelle revue Éducation et société inclusives [Differentiated classes with special educational needs. The evolution of the inclusive model in Italy]. No. 82. pp. 171–183. [in French].

Circulaire de rentrée 2019. École inclusive [Inclusive School]. Available at: https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/2019_dp_ecole_inclusive.pdf (аccessed 01 Dec.2019). [in French].

INSHEA. URL: http://www.inshea.fr/fr/content/notre-histoire (аccessed 30 Nov.2019) [in French].

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)