DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195964

ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС В КУРСІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ: СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Юлія Корницька

Анотація


У статті розглядається потенціал підходу “Перевернутий клас” для ефективної організації процесу навчання англійської мови фахового спрямування. На основі теоретичного аналізу актуальних досліджень представлено узагальнений перелік переваг використання підходу. Оскільки важливою передумовою ефективного впровадження є позитивне сприйняття, метою дослідження було виявити ставлення студентів до запропонованого підходу. Отримані результати підтвердили, що обґрунтоване використання елементів підходу сприяє більш активному залученню студентів до навчального процесу, посилює мотивацію, підвищує рівень задоволеності навчальним процесом та його результатами.


Ключові слова


перевернутий клас; іноземна мова фахового спрямування; переваги; опитування; студенти

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Chung, E. (2018). The effects of flipped learning on learning motivation and attitudes in a class of college physical therapy students. Journal of Problem-Based Learning, No.1. pp. 29–36.

Gilboy, M. (2015). Enhancing student engagement using the flipped classroom. Journal of nutrition education and behavior, No.47. pp. 109–114.

Lodico, M., Spaulding, D. & Voegtle, K. (2010). Methods in educational research. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Nouri J. (2016). The flipped classroom: for active, effective and increased learning – especially for low achievers. International Journal of Educational Technology in Higher Education, No.13. pp. 33–43.

Sota, M. (2017). Variation in Time, Place, Pace: Blended Learning and Flipped Classrooms Center on Innovations in Learning, Temple University, Philadelphia, PA. Available at: http://www.centeril.org/publications/BlendedLearning.pdf.

Živković, S. (2016). The ESP Technology-Supported Learning Environment. European Journal of Social Sciences Education and Research, No.2. pp. 198–206.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)