DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.196207

ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ УЧИТЕЛЯ ТА АСИСТЕНТА УЧИТЕЛЯ З ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Наталія Туренко, Марина Шах

Анотація


У статті узагальнено основні технології роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру, які можуть використовувати у роботі педагоги початкових класів та їх помічники в умовах загальноосвітньої школи. Висвітлено основні психологічні особливості такої категорії дітей, особливості організації навчання та навчального середовища, схарактеризовано проблеми дитини з РАС під час навчання та шляхи їх вирішення, подано поради для учителів та батьків щодо розвитку необхідних для навчання комунікативних навичок у дитини з особливими освітніми потребами.

Ключові слова


початкова освіта; діти з РАС; особливості дітей з РАС; технології роботи; поради батькам

Повний текст:

PDF

Посилання


Balobanova, E.F. (2018). Opyt razvivayushchey deyatelnosti so shkolnikami s RAS v kontekste klassnogo rukovodstva [Experience of developing activities with pupils with the autism spectrum in the context of classroom leadership]. Autism and developmental disorders, part 16. No. 3, pp. 40–51. [in Russian].

Diatlenko, N.M., Sofii, N.Z., Martynchuk, O.V., Naida, Y.M., under edition by Voitsekhivskyi M.F. (2015). Asystent uchytelia v inkliuzyvnomu klasi [Teacher’s Assistant in Inclusive Classroom]. Kyiv, 172 p. [in Ukrainian].

Ostrovska, K.O. (2012). Zasady kompleksnoi psykholoho-pedahohichnoi dopomohy ditiam z autyzmom [Principles of comprehensive psychological and pedagogical care for children with autism]. Lviv, 520 p. [in Ukrainian].

Skrypnyk, T.V. (2010). Fenomenolohiia autyzmu [Phenomenology of autism]. Kyiv, 320 p. [in Ukrainian].

Shulznenko, D.I. (2006). Osoblyvosti pidhotovky spetsialista dlia roboty z autychnymy ditmy [Peculiarities of specialist training for work with autic children]. Kamianets-Podilskyi, pp. 71–75. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н.М. Дятленко, Н.З. Софій, О.В. Мартинчук, Ю.М. Найда, під заг. ред. М.Ф. Войцехівського. Київ, 2015. 172 с.

Балобанова Э.Ф. Опыт развивающей деятельности со школьниками с РАС в контексте классного руководства. Аутизм и нарушения развития. 2018. Том 16. № 3. С. 40–51.

Островська К.О. Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом: Монографія. Львів, 2012. 520 с.

Скрипник Т.В. Феноменологія аутизму: Монографія. Київ, 2010. 320 с.

Шульженко Д. І. Особливості підготовки спеціаліста для роботи з аутичними дітьми. Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка/ за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський, 2006. Вип. VIII. Сер. соціально-педагогічна. С. 71–75.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)