DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.196218

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ З ОГЛЯДОМ СУПРОВОДЖУЮЧОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОГЛЯД АКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ САПР

Наталія Фещенко

Анотація


Однією з основних проблем переходу сучасної швейної промисловості від традиційних методів планування виробництва і проектування колекцій, починаючи зі створення моделі і закінчуючи масовим пошивом, є впровадження інформаційних технологій. Використання відповідного програмного забезпечення і супроводжуючого обладнання представляється ключовим критерієм ефективності швейного підприємства в конкурентній боротьбі за частину ринку. Зниження часу на розробку моделі і зменшення витрат матеріалу – зменшують собівартість продукції та забезпечують додатковим часом конструкторів на творчу складову в створенні одягу.

Ринок програмного забезпечення, що стрімко розвивається, пропонує широкий спектр систем автоматизованого проектування САПР одягу, і швейному підприємству здійснити правильний вибір, часом, непросто. Приймаючи рішення необхідно врахувати ряд факторів, найважливішими з яких є вартість і фунціональність.

У статті автор висвітлив основні популярні системи САПР та зробив їх порівняльний аналіз.


Ключові слова


САПР одягу; дизайн; програмні модулі; розкладка, градація лекал; конструювання; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Kochesova, L.V. (2010). Porivnialnyi analiz pryntsypiv rozrobky modelnykh konstruktsii v riznykh SAPR odiahu: naukovyi zhurnal [A comparative analysis of the principles of the development of model designs in various CAD clothing]. Technical and technological problems of service. No. 1 (11). St. Petersburg. pp. 80 – 84. [in Ukrainian].

SAPR dlja shveinoj promislovosti Komtens [CAD for fashion industry Comtens]. Available at: http:// www.comtense.ru/soft/soft.php?page=1 (assecced 07 Jan. 2020). [in Ukrainian].

Gemini Cad Systems. Available at: https://www.geminicad.com/fashion-apparel-cad/ (assecced 07 Jan. 2020).

Grafis Cad Software Available at: https://www.grafis.com/files/Downloads/Infomaterial/Prospekt%20V12_EN_web.pdf (assecced 07 Jan. 2020).

SAPR Gracia [CAD Grace]. Available at: http://www.saprgrazia.com/kits.php (assecced 08 Jan. 2020).

Cad Systems Julivi. Available at: https://julivi.com/ru/prods124.html (assecced 07 Jan. 2020).

Assyst GmbH Cad System. Available at: https://www.assyst.de/en/products/cad/index.html (assecced 08 Jan. 2020).

CreaSolution Cad System. Available at: https://www.creasolution.it/en /products/design/3d-cad/ (assecced 08 Jan. 2020).

Wild Ginger Software. Fashion Design and Sewing Pattern Software Available at: http://www.wildginger.com/products/cameo.htm (assecced 08 Jan.2020).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Л.В. Кочесова. Порівняльний аналіз принципів розробки модельних конструкцій в різних САПР одягу: науковий журнал. Техніко-технологічні проблеми сервісу. №1 (11). Санкт - Петербург, 2010 року. C. 80 – 84.

САПР для швейної промисловості Комтенс. URL: http:// www.comtense.ru/soft/soft.php?page=1 (дата звернення: 07.01.2020)

Gemini Cad Systems URL: https://www.geminicad.com/fashion-apparel-cad/ (last assecced: 07.01.2020)

Grafis Cad Software URL: https://www.grafis.com/files/Downloads/Infomaterial/Prospekt%20V12_EN_web.pdf (last assecced: 07.01.2020)

САПР Грація URL: http://www.saprgrazia.com/kits.php (дата звернення: 07.01.2020)

Cad Systems Julivi URL: https://julivi.com/ru/prods124.html (last assecced: 07.01.2020)

Assyst GmbH Cad System URL: https://www.assyst.de/en/products/cad/index.html (last assecced: 08.01.2020)

CreaSolution Cad System URL: https://www.creasolution.it/en/products/design/3d-cad/ (last assecced: 08.01.2020)

Wild Ginger Software. Fashion Design and Sewing Pattern Software http://www.wildginger.com/products/cameo.htm (last assecced: 08.01.2020)

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)