DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.196219

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Уляна Ткаченко

Анотація


У статті розкрито особливості інноваційної культури викладача закладу вищої освіти, визначено її сутність, сучасні підходи, що проявляються у здатності об’єктивно оцінювати нові ідеї та творчо їх використовувати. Акцентовано на основних функціях інноваційної культури: пізнавально-перетворювальній, ціннісно-нормативній, комунікативній, інтеграційній та ін. Висвітлено основні компоненти вищезазначеного поняття: аксіологічний, інноваційно-технологічний, кооперативно-діяльнісний, комунікативний та ін. Запропоновано методи формування інноваційної культури викладача, як-от: полілог, дискусія, рольові ігри тощо.


Ключові слова


інноваційна культура викладача; заклад вищої освіти; функції інноваційної культури; компоненти інноваційної культури; методи формування інноваційної культури

Повний текст:

PDF

Посилання


Vitvitska, S.S. (2003). Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly: metodychnyi posibnyk [The fundamentals of Higher Education Pedagogy: A Toolkit]. Kyiv, 316p.[in Ukrainian].

Dychkivska, I.M. (2015). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: pidruchnyk [Innovative pedagogical technologies: a textbook]. Kyiv, 304 p.[in Ukrainian].

Kozlova, O.H. & Mylenkova, R.V. (2008). Innovatsiina kultura: sutnisni kharakterystyky: monohrafiia [Innovative culture: essential characteristics: a monograph]. Sumy, 140p. [in Ukrainian].

Ortynskyi, V.L. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk [Higher education pedagogy: a textbook]. Kyiv, 472 p. [in Ukrainian].

Shcherban, P.M. (2004). Navchalno-pedahohichni ihry: navchalnyi posibnyk [Educational and pedagogical games: a textbook]. Kyiv, 240 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вітвіцька С.С. Основи педагогіки вищої школи: методичний посібник. Київ, 2003. 316 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. Київ, 2015. 304 с.

Козлова О.Г., Миленкова Р.В. Інноваційна культура: сутнісні характеристики: монографія. Суми, 2008. 140 с.

Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. Київ, 2009. 472 с.

Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри: навчальний посібник. Київ, 2004. 240 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)