ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Автор(и)

  • Катерина Біницька
  • Галина Бучківська
  • Олена Біницька
  • Валентина Греськова

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.208425

Ключові слова:

європейський, система, якість освіти, заклади вищої освіти, Республіка Польща

Анотація

Стаття присвячена висвітленню системи забезпечення якості вищої освіти в європейському освітньому просторі.

Розглянувши більш детально складні процеси щодо внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти на прикладі країни-сусідки України – члена Європейського Союзу   Республіки Польща – нами з’ясовано, що вона у польських університетах сьогодні не є інновацією. Якість освіти, в польських закладах вищої освіти оцінюється двома способами. По-перше, використовуючи внутрішні системи забезпечення якості, що є сукупністю нормативно-правових актів, всередині закладах органами влади для закладів вищої освіти. По-друге, залучаючи зовнішні системи, зокрема Польську комісію що є незалежною установою, статутними завданнями якої передбачено проведення оцінок якості освіти в галузях навчання.

Біографії авторів

Катерина Біницька

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Галина Бучківська

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри образотворчого та декоративно прикладного мистецтва, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Олена Біницька

кандидат економічних наук, доцент, проректор з економічних питань Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Валентина Греськова

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрu образотворчого та декоративно прикладного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Посилання

Eurydice. Polska. Zapewnienie jakościkształcenia w szkolnictwie wyższym. July, 2020. [Poland Quality Assurance in Higher Education]. Available at: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurance-higher-education-50_pl (Accessed 05 Jun. 2020). [in Polish].

Graz Declaration 2003. Forward from Berlin: the Role of the Universities. URL: https://eua.eu/resources/publications/638:graz-declaration-2003.html. (Accessed 15 Jun. 2020). [in English].

Jankowska, D. (2013). O wewnętrznychsystemach zapewniania jakości w uczelniach polskichw kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń [Internalquality assurance systems at Polish universities in thecontext of the specificity of their genesis andimplementation]. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1, ss.47 62. [in Polish].

Przystupa, K. (2017) Jakość kształcenia wuczelni wyższej [The quality of education in highereducation institutions]. Available at: file:///C:/Users/user/Downloads/334_170_A _OiZ_ PRZYSTUPA.pdf https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurance-higher-education-50_pl (Accessed 05 Jun. 2020). [in Polish].

Standardy i wskazówki dotyczące zapewnieniajakości kształcenia w Europejskim ObszarzeSzkolnictwa Wyszego. Europejskie Stowarzyszeniena rzecz Zapewnienia Jakoci w SzkolnictwieWyższym [Standards and guidelines for qualityassurance in the European Higher Education Area.European Association for Quality Assurance inHigher Education], Helsinki Układ graficzny: PikseriJulkaisupalvelut 2005 r. Available at: https://d1ihqb7q7sm0xg.cloudfront.net/LSW/web_docs/Standardy+i+ wskazwki+ dot.+zapewnienia +jakoci+ksztacenia+w+EOSW.pdf/ (Accessed 05 Jun. 2020).[in Polish].

System oceny jakości kształcenia w szkołachwyższych [System of evaluation of the quality ofeducation in universities]. Available at: https://www.nik.gov.pl/plik/id,18017,vp,20609.pdf (Accessed05 Jun. 2020). [in Polish].

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (wyniki wstępne). [Higher education in the2018/2019 academic year (preliminary results)].Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20182019-wyniki-wstepne,8,6.html.(Accessed 05 Jun. 2020). [in Polish].

Vroeijenstijn, A. I. (1995). Kilka uwag na tematstosowania systemu zewnętrznej oceny jakości wszkolnictwie wyższym: podstawowe zasady iwarunki. Systemy oceny jakości szkolnictwawyższego w wybranych krajach [Some remarks onthe application of the external quality assessmentsystem in higher education: basic principles and conditions. Higher education quality assessment systemsin selected countries]. Jakość szkolnictwa wyższegopróby oceny, Nr 1(5), ss. 158–179. [in Polish]

Wewnętrzne systemy zapewniania jakościkształcenia [Internal education qualityassurance systems]. Available at: https://jakosc.uj.edu.pl/-s-wewnetrzne-systemy-zapewniania-jakosci-ksztalcenia (Accessed 05Jun. 2020). [in Polish].

Dz. U. 2018 poz. 1668. Ustawa z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Lawon higher education and science.]. Opracowano napodstawie t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875,1086. [in Polish].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті