№ 2/181 (2020)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.2/181.2020

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В ДРОГОБИЧІ (кінець XVIII – перша половина XX ст.): до передісторії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка PDF
Надія Скотна, Микола Галів
ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ (ДІТИ ЗДОРОВІ ТА З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ) PDF
Анатолій Вихрущ
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ PDF
Галина Білавич, Мар’яна Шетеля
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧАСОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Олександра Шаран, Володимир Шаран, Алла Собко
ВИХОВАННЯ НАВИЧОК МЕДІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ PDF
Сергій Лозинський, Людмила Лозинська
ПРИТЧІ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І США PDF (English)
Ірина Зварич
ВНЕСОК ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ У ВІДРОДЖЕННЯ ВІТРАЖНОГО МИСТЕЦТВА НА ЛЬВІВЩИНІ PDF
Лідія Сліпчишин
ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА PDF
Катерина Біницька, Галина Бучківська, Олена Біницька, Валентина Греськова
МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЇХ ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД PDF
Тетяна Опалюк
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ СКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ PDF
Борис Cавчук, Діана Міщук
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА АКАДЕМІЧНИЙ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ PDF
Надія Смолікевич, Наталія Мукан, Людмила Левицька, Ольга Шумська
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF
Марія Клепар, Тетяна Потапчук, Надія Кравець
ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Тетяна Логвиненко, Мар’яна Клим
ВИКОРИСТАННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Максим Імерідзе, Іван Биков, Дмитро Величко
ЗМІСТ ТЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТА ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ (КІН. XVIII – ПОЧ. XX СТ.) PDF
Теодор Лещак, Марія Лепех
СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Наталія Євтушенко
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Людмила Мацук, Олександра Кузенко
ФОКУС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БАЗОВОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЕТАПУ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Микола Пічкур
АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИРИГЕНТІВ-ХОРМЕЙСТЕРІВ PDF
Іван Заболотний
ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЗАСНОВНИКА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ХОРОВОГО СПІВУ ГРИГОРІЯ ВЕРЬОВКИ PDF
Анатолій Мартинюк
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Ірина Сидорук
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ “ІСТОРІЯ МУЗИКИ” ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА PDF
Тетяна Крижановська
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МІГРАНТІВ В ПРИЙМАЮЧОМУ ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Валентина Стець
ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО АРАНЖУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДАННЯ ГІТАРНИХ ТВОРІВ PDF
Світлана Лисюк, Євген Лисюк
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА ЗМІСТОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІОГРАМИ ОФІЦЕРА-ВИХОВАТЕЛЯ ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ PDF
Олександр Бондаренко
МУЗИЧНО-ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ СОФІЇ РУСОВОЇ PDF
Наталія Ек
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА МЕТОДИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ НАРОДНОПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ PDF
Оксана Крусь
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ДО СТВОРЕННЯ ДОСТУПНОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ PDF
Лілія Шульгіна
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УНІВЕРСИТЕТАХ PDF
Магомед Ісаєв
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО РОЗУМІННЯ МУЗИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА PDF
Денис Маковський