ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ (ДІТИ ЗДОРОВІ ТА З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ)

Автор(и)

  • Анатолій Вихрущ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.211795

Ключові слова:

освіта, педагогіка, діти, батьки, психологічна культура, успіх, діти з особливими потребами

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням освітньої політики Польщі. Акцентовано увагу на значимості для України аналітичних документів рівня рапорту про інтелектуальний капітал. Підкреслена важливість наукового обґрунтування закономірностей розвитку освітніх систем, удосконалення законодавства, фінансування з розрахунку на одного учня. У статті зауважено, що як головний пріоритет виокремлено якість польської освіти. Як своєрідний епіграф використано два слова: “Добра школа”. Це своєрідна філософія сучасної польської освіти. Доведено важливість інформаційної освіти, упровадження інновацій. Спеціальний конкурс передбачає вивчення учителями початкових шкіл основ програмування. Програма “Цифрова Польща” є прикладом для нашої країни. Заслуговує на увагу постійний моніторинг важливих для суспільства проблем і ефективна реакція на виклики. Повчальний досвід створення при Міністерстві освіти ради дітей і молоді, яка функціонує від 2016 р. Актуальною є практика дистанційного навчання, рекомендації для директорів шкіл, учителів, учнів, батьків, електронні підручники (е-підручники), лекції для кожного класу. Узагальнено досвід польських колег щодо роботи з дітьми з особливими потребами, особливості розвитку психологічної культури батьків.

Біографія автора

Анатолій Вихрущ

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Посилання

Blumsytajn, A., Dąbrowska, M. & Figiel, Sz. (2008). Raport o kapitale intelektualnym Polski [Report on the intellectual capital of Poland]. Warsaw, 154 p.[in Polish].

Marat, E. (2014). Rodzina z dzieckem niepełnosprawnym. W ks. Janicka I, Liberska H. Psychologia rodziny [Family with a disabled child. At father Janichka I, Liberska H. Family psychology]. Warsaw, 682 p. [in Polish].

Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.gov.pl / web/ edukacja [Ministry of Education]. Available at: www.gov.pl / web/ edukacja [in Polish].

Szempruch, J. (2000). Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce [Pedagogical education of teachers in the context of reform of education in Poland]. Rzeszów: Publishing House of the University of Pedagogy, 378 p. [in Polish].

Szmidt, K. J. (2003). Dydaktyka twórczości [Didactics of creativity]. Krakow: Impuls, 378 p. [in Polish].

Szmidt, K. J. (2013). Pedagogika twórczości [Pedagogy of creativity]. Sopot: Gdańsk Psychological Publishing House, 737 p. [in Polish].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті