DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.215170

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ МЕСЕНДЖЕРІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО НАПРЯМУ

Ганна Алєксєєва, Олександр Антоненко, Олександр Овсянніков, Олена Матвійчук-Юдіна

Анотація


У статті розглянуто окремі аспекти використання сучасних інтернет месенджерів в процесі навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю, аналізується саме інструментарій для Інтернет-комунікацій. Виявлено, що стрімкий розвиток інформаційних технологій спричиняє постійне старіння навіть інструментів Інтернет-комунікацій. Виникає проблема пошуку та використання такого методу комунікації зі споживачами, який буде відповідати рівню розвитку технологій та задовольнить потреби обох сторін взаємодії.

Розкрито перспективність та економічну раціональність використання саме мобільних пристроїв для завоювання уваги своїх споживачів через розробку мобільних версій офіційних сайтів, створення спеціальних програм, реєстрації і постійної підтримки офіційних сторінок у соціальних мережах.

Досліджено поняття “інтернет месенджер”, проведено аналіз літературних джерел, на основі якого виявлено, що питання навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю з використанням сучасних інтернет месенджерів потребують подальшого дослідження. Обґрунтовано необхідність вивчання майбутніми фахівцями загальних принципів створення ботів як сервісів для сучасних менеджерів, оскільки вони широко застосовуються компаніями для розвитку бізнесу, зокрема для ринку України, оскільки компанії тільки починають освоювати цю технологію, а отже, попит на спеціалістів з розробки таких сервісів стрімко зростає.

Проаналізовано найпопулярніші соціальні мережі в світі за станом на квітень 2020 р., які ранжовані за кількістю активних користувачів, та розглянуто їх можливості, переваги та недоліки саме в сфері вищої освіти.

Доведено, що для розробки прототипу системи інтерактивного інформування студентів Бердянського державного педагогічного університету обрано саме Telegram, який має найбільші темпи росту кількості активних користувачів, а тому й перспективи росту аудиторії для розроблюваного сервісу.

Ця публікація є першою із серії. Наступні статті будуть присвячені проєктуванню, розробці та програмній реалізації прототипу системи інтерактивного інформування студентів у процесі навчання майбутніх інженерів-педагогів.


Ключові слова


навчальний процес; студенти інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю; інтернет месенджер; Telegram

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alieksieieva, H. M. (2014). Formuvannia hotovnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do zastosuvannia kompiuternykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti [Formation of readiness of future social educators to use computer technologies in professional activity]. Monograph. [in Ukrainian].

Alieksieieva, H. M. (2014). Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v protsesi profesiinoi pidhotovky studentiv pedahohichnykh vuziv [Victorious information-communal technologies in the process of professional training of students of pedagogical universities]. The current issues of natural and mathematical education. Sumy. pp.184–191. [in Ukrainian].

Asherov, A. T. & Gorbatyuk, L. V. (2008). Organizatsiya samostoyatelnoy raboty budushchikh inzhenerov pedagogov kompyuternogo profilya: sostoyanie problemy [Organization of independent work of future engineers of computer teachers: state of the problem]. The problems of engineering and pedagogical education. No.20, pp.84–93. [in Russian].

Bykov, V. Yu. (2010). Vidkryta osvita v Yedynomu informatsiinomu osvitnomu prostori [Open education in the Unified Information Educational Space]. Pedagogical discourse. No.7, pp.30–35. [in Ukrainian].

Horbatiuk, R. M. (2011). Teoretyko-metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv kompiuternoho profiliu [Theoretical and methodical principles of professional training of future engineers-teachers of a computer profile]. Doctor’s thesis. Ternopil Volodymyr Hnatyuk National. Pedagogical University.[in Ukrainian].

Zhaldak, M. I., Lapinskyi, V. V. & Shut, M. I. (2004). Kompiuterno-oriientovani zasoby navchannia matematyky, fizyky, informatyky [Computer-oriented means of teaching mathematics, physics, computer science]. A manual for teachers, Kyiv. [in Ukrainian].

Kozlov, A.A., & Batishchev, A.V. (2017). Telegram-bot kak prostoj i udobnyj sposob polucheniya informacii [Telegram bot as a simple and convenient way to get information]. Territory of Science. No.5. Available at: https://cyberleninka.ru/article/v/telegram-bot-kak-prostoy-i-udobnyy-sposobpolucheniya-informatsii (аccessed 25 Oct. 2020). [in Russian].

Hanter, B. (2006). Rekomendatsii po ispolzovaniyu informatsionnyih tehnologiy [Recommendations for the use of information technology]. Moscov. [in Russian].

Cantelon, M., Harter, M., Holowaychuk, T. J., & Rajlich, N. (2014). Node. js in Action. Greenwich: Manning. pp.17–20.[in English].

Kravchenko, N.V., Alyeksyeyeva, H.M. & Gorbatyuk, L.V. (2018). Curriculum Optimization by the Criteria of Maximizing Professional Value and the Connection Coefficient of Educational Elements, Using Software Tools: (ICTERI 2018: 14th International conference on ict in education, research, and industrial applications). Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018. CEUR Workshop Proceedings, Vol.1, pp.365–378. [in English].

Messina, C. (2016). Will be the year of conversational commerce. Medium. Available at: https://medium.com/chris-messina/2016-will-be-the-year-of-conversationalcommerce-1586e85e3991. (accessed 25.Oct.2020) [in English].

Available at: https://github.com/FreeDOSSS/BDPU. (accessed 25. Oct. 2020) [in English].

Sotsialni merezhi, naipopuliarnishi v ukraini i krainakh svitu 2020. [Social networks, most popular in Ukraine and countries of the world 2020] Available at: https://marketer.ua/ua/the-most-popular-social-networks-in-the-world/ (accessed 25. Oct. 2020). [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алєксєєва Г. М. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності. Монографія. Бердянськ: БДПУ. 2014.

Алєксєєва Г. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних вузів. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Суми, Україна: ВВП “Мрія”, 2014. С.184–191.

Ашеров А. Т., Горбатюк Л. В. Организация самостоятельной работы будущих инженеров педагогов компьютерного профиля: состояние проблемы. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. № 20. 2008. C. 84–93.

Биков В. Ю. Відкрита освіта в Єдиному інформаційному освітньому просторі. Педагогічний дискурс. 2010. №. 7. С. 30–35.

Горбатюк Р. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю : дис. д-ра пед. наук. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2011.

Жалдак М. І., Лапінський В. В., Шут М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: посібник для вчителів. Київ. 2004.

Козлов А. А., Батищев А. В. Телеграм-бот як простий і зручний спосіб отримати інформацію. Территория науки. 2017. №5. С. 55–64. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/telegram-bot-kak-prostoy-i-udobnyy-sposobpolucheniya-informatsii (дата звернення: 25.10.2020)

Хантер Б. Рекомендации по использованию информационных технологий. Москва: Просвещение. 2006.

Cantelon, M., Harter, M., Holowaychuk, T. J., & Rajlich, N. Node. js in Action. Greenwich: Manning. 2014. pp. 17–20.

Kravchenko N.V., Alyeksyeyeva H.M., Gorbatyuk L.V. Curriculum Optimization by the Criteria of Maximizing Professional Value and the Connection Coefficient of Educational Elements, Using Software Tools: (ICTERI 2018: 14th International conference on ict in education, research, and industrial applications). (Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018). CEUR Workshop Proceedings. 2018. Vol.1, pp. 365–378.

Messina, C. Will be the year of conversational commerce. Medium. 2016.https://medium.com/chris-messina/2016-will-be-the-year-of-conversationalcommerce-1586e85e3991.

Копія проекту. URL: https://github.com/ freeDOSSS/BDPU. (дата звернення: 25.10.2020)

Соціальні мережі, найпопулярніші в Україні і країнах світу 2020. URL: https://marketer.ua/ua/the-most-popular-social-networks-in-the-world/ (дата звернення: 25.10.2020)

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)