№ 5/184 (2020)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.5/184.2020

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ “ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ)”: ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ PDF (English)
Наталія Мукан, Любов Дольнікова, Світлана Кравець
ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НАРІЖНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ЗАСАДА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Галина Білавич
МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Юрій Бойчук, Юрій Таймасов, Олена Зуб, Артем Турчинов
ІДЕОЛОГІЧНА КРИТИКА В УКРАЇНСЬКОМУ РАДЯНСЬКОМУ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ НАРАТИВІ (1920–1980) PDF
Микола Галів
ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ СИСТЕМИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ НА ЯКІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ PDF
Алла Ольховська, Анастасія Хоменко
ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КРАЇН-ЗАСНОВНИКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ PDF
Оксана Бялик
ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ PDF
Борис Cавчук, Віра Ковальчук
ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ПОЛЬЩІ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) PDF
Ореста Карпенко
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ МЕСЕНДЖЕРІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО НАПРЯМУ PDF (English)
Ганна Алєксєєва, Олександр Антоненко, Олександр Овсянніков, Олена Матвійчук-Юдіна
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ХУДОЖНИКІВ ТЕХНІКИ СУХОЇ ПАСТЕЛІ В ПРОЦЕСІ ПЛЕНЕРНОЇ ПРАКТИКИ PDF
Ольга Сова, Анна Волошенко
ПРОЄКТУВАННЯ УРОКУ БІОЛОГІЇ ЗА СЦЕНАРІЄМ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ І ЗМІШАНОЇ ОСВІТИ PDF
Олена Бабкова
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Тетяна Григоренко
ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МАТЕМАТИКИ В УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Олег Довгий
СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НУШ PDF
Юлія Мельничук, Олена Фурман, Надія Бабій, Іванна Саланда, Ігор Галаган
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ “БІОГРАФІЧНИХ ТЕМ” НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Наталія Кобрин
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЗА ГЛОБАЛЬНИМ ІНДИКАТОРОМ “КОМФОРТ” PDF
Ірина Щербак
ПРОФЕСІЙНИЙ КАПІТАЛ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПОНЯТТЯ І РОЛЬ PDF
Наталія Долінська
ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА У ФОРТЕПІАННІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ PDF
Ірина Новосядла
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Володимир Піддячий
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТЬ “ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ”, “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР”, “ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС” У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Світлана Цюра, Анастасія Терзалова
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ XX ПОЧ. XXI СТ.) PDF
Леся Терлецька
ОРГАНІЧНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗИЧНОГО АСПЕКТУ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА ТИЧИНИ PDF
Ірина Кузьміна, Юлія Коляда
АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ УЧНІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ PDF
Тетяна Мастеркова
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ PDF
Віталій Козуля
ОСНОВИ ІНТОНАЦІЙНОЇ ПРИРОДИ МУЗИКИ: СУТНІСТЬ, НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ PDF
Наталія Павлинська-Клеймьонова
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Юрій Берчук
КОГНІТИВНІ СТИЛІ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ PDF
Андрій Сендер
РОЗВИТОК МУЗИКАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЗНАННЯ PDF
Лі Хуйфан