DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.215799

АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ УЧНІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ

Тетяна Мастеркова

Анотація


У статті висвітлено підходи до пошуку обдарованих дітей та створення умов для їх розвитку, як складної спільної планомірної діяльності закладу освіти. Представлено систему підбиття підсумків проведення інтелектуальних змагань школярів, окремі аспекти визначення якості діяльності освітніх закладів з підготовки майбутніх переможців. Запропоновано авторський підхід формування рейтингу загальноосвітніх закладів на регіональному рівні. Потреба суспільства у видатних, активних і обдарованих громадянах, оновленні національної свідомості привела до появи нових підходів виявлення і розвитку обдарованих учнів у загальноосвітніх закладах, підготовки їх до участі в інтелектуальних змаганнях.


Ключові слова


компетентності; інтелектуальні змагання; кваліметрія; інституціалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonova, O.Ye. (2007). Teoretychni ta metodychni zasady navchannia pedahohichno obdarovanykh studentiv: Monohrafiia [Theoretical and methodological principles of teaching pedagogically gifted students: Monograph]. Zhytomyr, 472 p. [in Ukrainian].

Bandura, L. (2020). Pedahohichni umovy vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii v osvitnomu protsesi ZVO [Pedagogical conditions for the use of innovative technologies in the educational process of free economic zone]. Youth & market. №1 (180). Available at: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/196220/196472 [in Ukrainian].

Burde, P. (2004). Formy kapitala. Sotsiologiya obrazovaniya: teorii, issledovaniya, problem [Forms of capital. Sociology of education: theories, research, problems]. Kazan, pp.17–27. [in Russian].

Derzhavni standarty zahalnoi serednoi osvity (2020). [State standards of general secondary education]. Website of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny “Pro osvitu” (2019). [Decree of Ukraine “On Education”]. Information of Verkhovna Rada of Ukraine. №2657-VIII. 2661. VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Polozhennia pro Vseukrainski uchnivski olimpiady, turniry, konkursy z navchalnykh predmetiv, konkursy-zakhysty naukovo-doslidnytskykh robit, olimpiady zi spetsialnykh dystsyplin ta konkursy fakhovoi maisternosti, zatverdzhenoho nakazom Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy vid 22. 09. 2011 roku № 1099, zareiestrovanoho v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 17. 11. 2011 roku za № 1318/20056 [Regulations on All-Ukrainian Student Olympiads, tournaments, competitions in academic subjects, competitions-defense of research works, Olympiads in special disciplines and competitions of professional skills, approved by the order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine from 22. 09. 2011. № 1099]. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонова О.Є. Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно обдарованих студентів: Монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2007.

Бандура Л. Педагогічні умови використання інноваційних технологій в освітньому процесі ЗВО. Молодь і ринок. №1 (180), 2020. URL: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/196220/196472

Бурдье П. Формы капитала. Социология образования: теории, исследования, проблемы. Казань. 2004. С.17–27.

Державні стандарти загальної середньої освіти. Сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti

Закон України “Про освіту”. Відомості Верховної ради України. 2019. №2657-VIII. 2661 – VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17. 11. 2011 року за № 1318/20056. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11#Text

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)