DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216334

ПРОЄКТУВАННЯ УРОКУ БІОЛОГІЇ ЗА СЦЕНАРІЄМ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ І ЗМІШАНОЇ ОСВІТИ

Олена Бабкова

Анотація


У статті актуалізовано необхідність упровадження дослідницького навчання в освітньому процесі. Визначено сутність поняття “дослідницьке навчання”. Автором обґрунтовано етапи уроку біології за сценарієм дослідницького навчання. Визначені дії учасників освітнього процесу за етапами базового циклу дослідження Go-Lab: орієнтація, концептуалізація, дослідження, висновок, обговорення. Представлено ефективні методи, які сприяють самоосвітній діяльності і формуванню досвіду учнів, підвищують їх пізнавальну активність.


Ключові слова


дослідницьке навчання; етапи базового циклу дослідження; міжнародний проєкт Co-Lab; ефективні методи дослідницького навчання; прийоми презентації результатів дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonova, O.Ie. (2013). Do istorii stanovlennia doslidnytskoho navchannia [To the history of the formation of research training]. Available at: http://eprints.zu.edu.ua/12470/1/6.pdf. (accessed 12 Nov. 2020). [in Ukrainian].

Vember, V.P. (2018). Vykorystannia ekosystemy Co-Lab dlia orhanizatsii doslidnytskoho navchannia [Using the Co-Lab ecosystem to organize research teaching]. Available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26045/. (accessed 12 Nov. 2020). [in Ukrainian].

Vorotnykova, I.P. (2019). Vykorystannia dodatkiv Co-Lab dlia orhanizatsii doslidzhennia v umovakh elektronnoi spivpratsi vchyteliv ta uchniv [Using Co-Lab applications to organize research in conditions of electronic cooperation of teachers and students]. Available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27895/1/225-1180-1-PB.pdf. (accessed 12 Nov. 2020). [in Ukrainian].

Koval, K.S. (2018). Formuvannia doslidnytskykh umin uchniv na urokakh biolohii ta heohrafii dlia rozvytku kompetentnoi ta tvorchoi osobystosti [Formation of research skills of students in biology lessons and geography for the development of a competent and creative personality]. Proceedings of the regional Scientific-Practical Internet Conference. Cherkasy Regional Institute of Postgraduate Education of Teachers of Cherkasy Regional Council. (pp. 47 – 53). Cherkasy. [in Ukrainian].

Lalak, N.V. & Burch, I.M. (2018). Osoblyvosti orhanizatsii navchalno-doslidnytskoi diialnosti molodshykh shkoliariv [ Features of the organization of educational and research activities of junior schoolchildren]. Youth and the market. Monthly scientific and pedagogical journal. Vol. 3 (158), pp. 92–97. [in Ukrainian].

Mahda, V.I. & Berezhna, H.V. (2009). Doslidnytskyi metod navchannia yak zasib aktyvizatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti uchniv u profilnykh klasakh [Research method of teaching as a means of activation educational and cognitive activities of students in specialized classes]. Available at: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/7956/1/Mahda_Berezhna.pdf. (accessed 12 Nov. 2020). [in Ukrainian].

Moroz, P.V. & Moroz, I.V. (2018). Doslidnytska diialnist uchniv u protsesi navchannia vsesvitnoi istorii v osnovnii shkoli [Moroz IV Research activities of students in the learning process world history in primary school]. Methodical manual. Kyiv, 96 p. [in Ukrainian].

Shalashna, N. & Proskurin, V. (2019). Metodyka rozvytku krytychnoho myslennia studentiv zasobamy doslidnytskoho navchannia u protsesi vykladannia kursu istorii [Methods of developing students’ critical thinking means of research training in the process of teaching a history course]. Available at: file:///C:/Users/user/Desktop/15_Shalashna_178-191.pdf. (accessed 12 Nov. 2020). [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонова О.Є. До історії становлення дослідницького навчання. URL: http://eprints.zu.edu.ua/12470/1/6.pdf. (дата звернення 12.11.2020).

Вембер В.П. Використання екосистеми Co-Lab для організації дослідницького навчання. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26045/. (дата звернення 12.11.2020).

Воротникова І.П. Використання додатків Co-Lab для організації дослідження в умовах електронної співпраці вчителів та учнів. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27895/1/225-1180-1-PB.pdf/. (дата звернення 12.11.2020).

Коваль К.С. Формування дослідницьких умінь учнів на уроках біології та географії для розвитку компетентної та творчої особистості. Матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції. КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради”. Черкаси, 2018. С. 47 – 53.

Лалак Н.В., Бурч І.М. Особливості організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2018. № 3 (158). С. 92–97.

Магда В.І., Бережна Г.В. Дослідницький метод навчання як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільних класах. URL: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/7956/1/Mahda_Berezhna.pdf. (дата звернення 12.11.2020).

Мороз П.В., Мороз І.В. Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі : методичний посібник. Київ, 2018. 96 с.

Шалашна Н., Проскурін В. Методика розвитку критичного мислення студентів засобами дослідницького навчання у процесі викладання курсу історії. URL: file:///C:/Users/user/Desktop/15_Shalashna_178-191.pdf. (дата звернення 12.11.2020).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)