DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216352

ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Віталій Козуля

Анотація


У статті розглядаються сутність інклюзивного освітнього середовища та особливості його впровадження в заклади вищої освіти України для забезпечення права кожної особи на освіту. Інклюзивне освітнє середовище визначається як спеціальне середовище, спрямоване на забезпечення сприятливих умов для навчання і всебічного розвитку учнів (студентів) з різним рівнем здоров’я та освітніми потребами. Створення інклюзивного середовища спрямоване на гармонійне поєднання психолого-педагогічних умов, технічних засобів і ресурсів закладу освіти для організації освітнього процесу з особами, які мають особливі освітні потреби.

Організація інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти сприятиме появі експериментальних закладів вищої інклюзивної освіти; підвищенню кваліфікації педагогічних працівників з організації інклюзивного навчання студентів з особливими потребами; підвищенню толерантності суспільства до осіб з особливими потребами; розширенню можливостей професійної орієнтації та працевлаштування молоді з особливими потребами.


Ключові слова


вища освіта; заклад вищої освіти; інклюзія; інклюзивне освітнє середовище; середовище; студент з особливими освітніми потребами; університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreyeva, M. (2017). Metodolohichni osnovy pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv sotsialnoyi sfery do roboty v inklyuzyvnomu osvitnomu prostori [Methodological foundations of training future professionals in the social sphere to work in an inclusive educational space]. Youth & market, Vol.12 (155), pp. 62–67. [in Ukrainian].

Ashytok, N. (2019). Superechnosti stanovlennya inklyuzyvnoyi osvity v Ukrayini [Contradictions in the formation of inclusive education in Ukraine]. Youth & market, Vol.1 (178), pp. 11–15. [in Ukrainian].

Gorbunova, S.G. (2017). Inklyuzivnoye obrazovaniye: riski i zadachi [Inclusive Education: Risks and Challenges]. A young scientist, Vol. 13, pp. 540–542. [in Russian].

Kolchenko, K.O. & Nikulina, H.F. (2013). Kontseptualni pidkhody do vprovadzhennia inkliuzyvnoi osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Conceptual approaches to the implementation of inclusive education in higher education institutions]. The current problems of education and upbringing of people with special needs, Vol. 10 (12), pp. 12–21. [in Ukrainian].

Kuzmenko, T.M. (2019). Stvorennia inkliuzyvnoho osvitnoho prostoru zakladu vyshchoi osvity yak osnova emotsiinoi stabilnosti osobystosti studenta [Creating an inclusive educational space of a higher education institution as a basis for emotional stability of a student’s personality]. Praktychna psykholohiia v inkliuzyvnomu seredovyshchi: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (21 hrudnia 2019 r.). – “Practical psychology in an inclusive environment’: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific-Practical Internet Conference (December 21, 2019). (pp. 30–34). Pereiaslav-Khmelnytskyi. [in Ukrainian].

Malyshevska, I.A. (2016). Inkliuzyvne osvitnie seredovyshche: heneza poniattia [Inclusive educational environment: the genesis of the concept]. A special child: an education and upbringing, No.3. pp. 19–26 [in Ukrainian].

Martynchuk, O.V. (2010). Osnovy korektsiynoyi pedahohiky [Fundamentals of correctional pedagogy]. Kyiv, 287 p. [in Ukrainian].

Rasskazova, O.I. (2012). Rozvytok sotsialnosti uchniv v umovakh inklyuzyvnoyi osvity: teoriya ta tekhnolohiya: monohrafiya [Development of students’ sociality in the conditions of inclusive education: theory and technology: monograph]. Kharkiv, 468 p. [in Ukrainian].

Talanchuk, P.M., Kolchenko, K.O. & Nikulina, H.F. (2004). Suprovid navchannia studentiv z osoblyvymy potrebamy v intehrovanomu osvitnomu seredovyshchi : navchalno-metodychnyi posibnyk [Supporting the education of students with special needs in an integrated educational environment: a textbook]. Kyiv, 128 p. [in Ukrainian].

Yasvyn, V.A. (2001). Obrazovatelnaia sreda. Ot modelyrovanyia k proektyrovanyiu [Educational environment. From modeling to design]. Moscov, 366 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреєва М. Методологічні основи підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи в інклюзивному освітньому просторі. Молодь і ринок, 2017. № 12 (155), С. 62–67.

Ашиток Н. Суперечності становлення інклюзивної освіти в Україні. Молодь і ринок, 2019. № 1 (178), С.1–5.

Горбунова С.Г. Инклюзивное образование: риски и задачи. Молодой ученый, 2017. №13. С.540–542.

Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф. Концептуальні підходи до впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми навчання і виховання людей з особливими потребами, 2013. № 10 (12). С.12–21.

Кузьменко Т.М. Створення інклюзивного освітнього простору закладу вищої освіти як основа емоційної стабільності особистості студента. “Практична психологія в інклюзивному середовищі”: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 грудня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 30–34.

Малишевська І.А. Інклюзивне освітнє середовище: генеза поняття. Особлива дитина: навчання і виховання, 2016. №3. С. 19–26.

Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. 2010.

Рассказова О.І. Розвиток соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти: теорія та технологія: монографія. Харків: ФОП Шейніна О. В. 2012.

Таланчук П.М., Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі : навчально-методичний посібник. Київ: Соцінформ. 2004.

Ясвин В.А. Образовательная среда. От моделирования к проектированию. Москва: Смысл. 2001.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)