DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.217314

ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ СИСТЕМИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ НА ЯКІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

Алла Ольховська, Анастасія Хоменко

Анотація


У статті описано експериментальне дослідження із вивчення впливу трьох нейронних систем машинного перекладу (Google Translate, Microsoft Translator, online-translator.eu) на якість перекладу уривку тексту економічної тематики в аспекті кількості помилок різних типів. Одержані результати підтвердили сформульовану нами гіпотезу: різні нейронні системи машинного перекладу надають переклад одного і того самого тексту економічної тематики різної якості, яку можна відстежити, порахувавши кількість помилок у кожному виконаному перекладі. Відрив у результатах, продемонстрованих обраними нами системами не можна назвати великим, проте найкращу якість перекладу тексту економічної тематики зафіксовано у Google Translate.


Ключові слова


машинний переклад; нейронні системи машинного перекладу; економічна тематика; інформаційно-комунікаційні технології у перекладі; підготовка перекладачів

Повний текст:

PDF

Посилання


Kobzar, O. I. (2014). Osnovy ekonomichnoho perekladu [Basics of Economic Translation]. International Humanitarian University Herald. Philology. Vol. 10 (2), pp. 135–137. [in Ukrainian].

Mankiw, N. G. (2000). Makroekonomika [Macroeconomics]. (Ed.).S. Panchyshyna. Кyiv, 588 p. [in Ukrainian].

Martynenko, O. E. (2017). Eksperymentalna perevirka efektyvnosti metodyky dystantsiinoho navchannia maibutnikh perekladachiv audiiuvannia anhliiskoiu movoiu [Experimental testing of the effectiveness of distance learning methodology of teaching listening comprehension in English to prospective interpreters]. Visnyk KNLU. Series “Pedagogy and Psychology”. Vol. 26, pp. 123–135. [in Ukrainian].

Chernovatyy, L. M. (2013). Metodyka vykladannya perekladu [Methods of teaching translation]. Vinnytsya, 376 p. [in Ukrainian].

Chernovatyi, L. M. (2009). Problema otsiniuvannia pysmovykh robit maibutnikh perekladachiv [The problem of assessing translations produced by future translators]. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Foreign Philology. Methods of Foreign Language Teaching. Vol. 848, pp. 257–262. [in Ukrainian].

Yaslynska, K. M. (2017). Deyaki osoblyvosti perekladu finansovo-ekonomichnykh tekstiv [Some Features of the Translation of Financial and Economic Texts]. Collection of Research Papers “Pedagogical Sciences” of Kherson State University. Vol. 75 (3), pp. 191–193. [in Ukrainian].

González, R. C. L. (2015). Obstacles in Economic Translation: common, frequent mistakes made by undergraduates. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Vol. 173, pp. 331–336. [in English].

Karnedi, P. (2011). A cognitive approach to metaphor translation: A case study of translating an economics textbooks from English into Indonesian. Lintas Bahasa Translingua. Vol. 15 (1), pp. 2–31. [in English].

Karnedi, P. (2015). Translating economic texts: A case study of epistemicide. TEFLIN Journal. 26 (1), pp. 59–78. [in English].

Liu, N. X. (2017). Same perspective, different effect: framing the economy through financial news translation. Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice. Vol. 25 (3), pp. 452–463. [in English].

Mankiw, N. G. (2003). Macroeconomics. New York : Worth Publishers, 2003. 548 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кобзар О. І. Основи економічного перекладу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2014. № 10, том 2. С. 135–137.

Манків Н. Г. Макроекономіка: пер. з англ.; наук. ред. пер. С. Панчишина. Київ: Основи, 2000. 588 с.

Мартиненко О. Є. Експериментальна перевірка ефективності методики дистанційного навчання майбутніх перекладачів аудіювання англійською мовою. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. 2017. Випуск 26. С. 123–135.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності. Вінниця : Нова Книга, 2013. 376 с.

Черноватий Л. М. Проблема оцінювання письмових робіт майбутніх перекладачів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. 2009. Вип. 848. С. 257–262.

Яслинська К. М. Деякі особливості перекладу фінансово-економічних текстів. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. 2017. Вип. 75(3). С. 191–193.

González R. C. L. Obstacles in Economic Translation: common, frequent mistakes made by undergraduates. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 173. P. 331–336.

Karnedi P. A cognitive approach to metaphor translation: A case study of translating an economics textbooks from English into Indonesian. Lintas Bahasa Translingua. 2011. Vol. 15 (1). P. 2–31.

Karnedi P. Translating economic texts: A case study of epistemicide. TEFLIN Journal. 2015. 26 (1). P. 59–78.

Liu N. X. Same perspective, different effect: framing the economy through financial news translation. Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice. 2017. Vol. 25 (3). P. 452–463.

Mankiw N. G. Macroeconomics. New York: Worth Publishers, 2003. 548 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)