DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223051

МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Юрій Бойчук, Юрій Таймасов, Олена Зуб, Артем Турчинов

Анотація


У статті описано методики оцінки критеріїв сформованості структурних компонентів готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності. Описано розроблену комп’ютерну програму,що дає змогу здійснювати оцінку рівнів сформованості готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності та сприяє включенню інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес профільного навчального закладу ДСНС України.

Наведено показники мотиваційного критерію, який включає позитивний характер мотивації курсанта до професійного навчання, що дасть змогу йому здійснювати самозбереження у подальшій професійній діяльності.


Ключові слова


методика; критерії; оцінка; структурні компоненти; служба цивільного захисту; самозбереження

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonov, A. (1994). Samosokhranitelnoe povedenie. Narodonaselenie: entsiklopedicheskiy slovar [Self-preservation behavior. Population: Encyclopedic Dictionary]. Moscow. [in Russian].

Berezutskiy, Yu. (2010). Samosokhranitelnoe povedenie studentov: tsennostnyy resurs zdorovya ili deklaratsiya. Vlast i upravlenie na Vostoke Rossii [Self-preservation behavior of students: a value resource of health or a declaration. Power and control in the East of Russia]. Khabarovsk, vol. 4, pp. 152–159. [in Russian].

Bryzgalova, S. (2004). Formirovanie v vuze gotovnosti uchitelya k pedagogicheskomu issledovaniyu: teoriya i praktika: nauchnoe izdanie [Formation of the teacher’s readiness for pedagogical research at the university: theory and practice: scientific publication]. Kaliningrad. 344 p. [in Russian].

Vighovsjka, O. (2014). Samorealizacija jak oznaka konstruktyvnogho samozberezhennja osobystosti [Self-realization as a sign of constructive self-preservation of the individual]. Problems of modern psychology, vol. 23, pp. 90–99. [in Ukrainian].

Ghorjana, L. (2012). Osoblyvosti dukhovno-cinnisnogho vplyvu pidghotovky molodi shhodo navchannja samozberezhennju [Features of the spiritual and value impact of training young people to learn self-preservation]. Spirituality of personality, vol. 5, pp. 63–71.[in Ukrainian].

Kajdalova, L. & Pljakha, L. (2011). Psykhologhija spilkuvannja: navchaljnyj posibnyk [Psychology of communication: a tutorial]. Kharkiv, 132 p. [in Ukrainian].

Koghut, I. (2015). Formuvannja profesijno-pedaghoghichnoji komunikatyvnoji kompetentnosti majbutnjogho vchytelja [Formation of professional and pedagogical communicative competence of the future teacher]. Candidate’s thesis. Poltava, 250 p. [in Ukrainian].

Rozin, V. (2000). Zdorove kak filosofskaya i sotsialno-psikhologicheskaya problema [Health as a philosophical and socio-psychological problem]. World of psychology, vol. 1, pp. 12–31.[in Russian].

Tajmasov, Ju., Turchynov, A. & Pashynsjkyj, P. (2017). Zdorovjazberezhennja jak objekt naukovogho piznannja. Zaghaljna teorija zdorovja ta zdorovjazberezhennja [Healthcare as an object of scientific knowledge. The general theory of health and healthcare]. Kharkiv, 488 p. [in Ukrainian].

Tajmasov, Ju. & Zub, O. (2018). Tekhnologhiji zberezhennja psykhichnogho zdorovja studentiv u roboti psykhologhichnoji sluzhby zakladu vyshhoji osvity. Suchasni zdorovjazberezhuvaljni tekhnologhiji [Technologies for maintaining the mental health of students in the work of the psychological service of higher education. Modern healthcare technologies]. Kharkiv, 724 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонов А. Самосохранительное поведение. Народонаселение: энциклопедический словарь. Москва, 1994.

Березутский Ю. Самосохранительное поведение студентов: ценностный ресурс здоровья или декларация. Власть и управление на Востоке России. Хабаровск: ДВАГС, 2010. № 4. С. 152–159.

Брызгалова С. Формирование в вузе готовности учителя к педагогическому исследованию: теория и практика: научное издание. Калининград: Изд-во КГУ, 2004. 344 с.

Віговська О. Самореалізація як ознака конструктивного самозбереження особистості. Проблеми сучасної психології. Кам’янець-Подільський, 2014. Вип. 23. С. 90–99.

Горяна Л. Особливості духовно-ціннісного впливу підготовки молоді щодо навчання самозбереженню. Духовність особистості. Луганськ, 2012. Вип. 5. С. 63–71.

Кайдалова Л., Пляха Л. Психологія спілкування: навчальний посібник. Харків: НФаУ, 2011. 132 с.

Когут І. Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Полтава, 2015. 250 с.

Розин В. Здоровье как философская и социально-психологическая проблема. Мир психологии 2000. № 1 С. 12–31.

Таймасов Ю., Турчинов А., Пашинський П. Здоров’язбереження як об’єкт наукового пізнання. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колективна монографія/ за заг. ред. проф. Ю.Д. Бойчука. Харків: Вид. Рожко С.Г., 2017. 488 с.

Таймасов Ю., Зуб О. Технології збереження психічного здоров’я студентів у роботі психологічної служби закладу вищої освіти. Сучасні здоров’язбережувальні технології : монографія/ за заг. ред. проф. Ю.Д. Бойчука. Харків: Оригінал, 2018. 724 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)