DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223062

ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КРАЇН-ЗАСНОВНИКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ

Оксана Бялик

Анотація


У статті зроблена спроба з’ясувати особливості здійснення статевого виховання у різних країнах європейського макрорегіону, взявши за основу країни-засновники та зробивши акцент на найбільш характерних ознаках цих країн в означеному аспекті. Зокрема, увага автора зосереджена на Бельгії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини та Франції у сфері статевого виховання учнів, які започаткували основи формування сучасної шкільної сексуальної освіти на теренах Європи, надаючи особливу увагу формуванню політики статі, розробленню законодавчої бази з боку інституцій Євросоюзу та Ради Європи в галузі шкільної освіти.


Ключові слова


виховання; статеве виховання; заклади освіти; учнівська молодь; країни-засновники Європейського Союзу; Бельгія; Італія; Люксембург; Нідерланди; Німеччина; Франція

Повний текст:

PDF

Посилання


Bialyk, O. (2016). Stateve vihovannia shkoliariv: evropeiiskii kontekst [Sex education of schoolchildren: European context:monograph]. Uman, 369 р. [in Ukrainian].

Bialyk, O. (2017). Stateve vihovannia shkoliariv: vitchiznianii і zarubiznii dosvid Sex education of schoolchildren: domestic and foreign experience]. Tutorial. Uman, 228 р. [in Ukrainian].

Bialyk, O. (2015). Suspilno-istorichni peredumovi statevogo vihovannia uchnivskoi molodi [Socio-historical preconditions of sexual education of student youth]. Youth & market. No. 5. рр. 117–123. [in Ukrainian].

Bialyk, O. (2016). Suchasni tendentsii statevogo vihovannia uchnivskoi molodi v krainax evrosoyzy [Current trends in sexual education of student youth in the European Union]. Doctor’s thesis. Uman. 547 р. [in Ukrainian].

Kravets, V. (2009). Stateva sotsializatsiya ta pidgotovka uctnivskoi molodi do simeinogo zhuttia v pedagogitsi ta skilniyi praktitsy zarubizhnukx krain [Sexual socialization and preparation of student youth for family life in pedagogy and school practice of foreign countries]. Monograph. Ternopil, 387 р. [in Ukrainian].

Lokshina, O. (2015). Komporativna osvita v Ukraini: traektoriia rozvitku [Comparative education in Ukraine: the trajectory of development]. Ukrainian pedagogical journal. No. 4. pp. 7–18. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бялик О. В. Статеве виховання школярів: європейський контекст : монографія. Умань, 2016. 369 с.

Бялик О. В. Статеве виховання школярів: вітчизняний та зарубіжний досвід : навчальний посібник. Умань, 2017. 228 с.

Бялик О. В. Суспільно-історичні передумови статевого виховання учнівської молоді. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2015. № 5. С. 117–123.

Бялик О.В. Сучасні тенденції статевого виховання учнівської молоді в країнах Євросоюзу: дис. … д-ра пед. наук : 13.00.07. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань, 2016. 547 с.

Кравець В. Статева соціалізація та підготовка учнівської молоді до сімейного життя у педагогіці та шкільній практиці зарубіжних країн: монографія. Тернопіль, 2009. 387 с.

Локшина О. Компаративна освіта в Україні: траєкторія розвитку. Український педагогічний журнал, 2015. № 4. С. 7–18.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)