DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223065

ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ПОЛЬЩІ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Ореста Карпенко

Анотація


У статті розкрито сутність, види і значення гри для дітей дошкільного віку у дослідженнях науковців Польщі наприкінці ХХ – почату ХХІ ст. Акцентовано увагу на різних видах ігор (маніпулятивні, тематичні, конструктивні, дидактичні, рухливі) як засобу формування соціальних компетентностей дошкільників. Ігри допомагають дорослим діагностувати актуальні потреби і можливості дитини. Діти вчаться один від одного, заохочують один одного до ігрової діяльності, вчаться спільно розв’язувати проблеми, а також поділяють спільну радість і тимчасові невдачі. У грі дитина є відкритою на нові знайомства з ровесниками. Гра формує у дітей різні емоції. З розвитком вербальної комунікації дитина відчуває щораз нові емоції і способи їх вираження.


Ключові слова


гра; активність; соціальні компетентності; розвиток; діти дошкільного віку; Польща

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranowska-Jojko, E., Bajer, E. (2018). Jak wspierać rozwόj emocjonalny dziecka w przedszkolu? [How to support the emotional development of a child in preschool?]. Education in Preschool. № 12. pp. 14–17. [in Polish].

Brzezińska, A.I., Appelt, K. (2012). Zabawki we wczesnym dzieciństwie [Toys in early childhood]. Education in Preschool. № 7. pp.45–47. [in Polish].

Franczak, N. (2012). Zabawki edukacyjne, czyli wychowanie z wyobraźnią [Educational toys, or education with imagination]. Education in Preschool. № 9. pp. 30–31. [in Polish].

Jankowska, A. (2019). Jak pomόc odnaleźć się w grupie rόwesniczej wysoko wrażliwym dzieciom [How to help highly sensitive children find themselves in their group?]. Closer to the Preschool. № 1. pp. 14–16. [in Polish].

Jegier, A. (2016). Czas wolny malych dizeci w świecie realnym i wirtualnym [Free time for preschool children in the real and virtual world]. Warszawa. 179 p. [in Polish].

Mikler-Chwastyk, A. (2012).Dwulatki w przedszkolu [Two-year-olds in preschool]. Education in Preschool. № 4. pp. 20–22. [in Polish].

Оkoń, W. (1987). Zabawy a rzeczywistоść [Fun and reality]. Warszawa. 360 p. [in Polish].

Piechota, F., Szymczak, A. (2017). Figury geometryczne – inspiracje dla najmłodszych [Geometric figures – inspirations for the youngest]. Wychowanie w Przedszkolu. № 5. pp.10–12. [in Polish].

Reddy Linda A. (2015). Rozwijanie umiejętnosci społecznych dziecka [Developing the child’s social skills]. Warszawa. 254 p. [in Polish].

Skwarka E. (2010). Zabawa w edukacji emocjonalnej przedszkolakόw [Fun in the emotional education of preschoolers]. Education in Preschool. № 5. pp. 48–50. [in Polish].

Stępień K.O. (2016). Savoir-vivre w przedszkolu, czyli jak zostać małym dżentelmenem i małą damą [Savoir-vivre in preschool, or how to become a little gentleman and a little lady]. Education in Preschool. № 2. pp.18–20. [in Polish].

Trześniowski, R. (2006). Zabawy i gry ruchowe [Fun and movement games]. Warsawa. 216 p.[in Polish].

Wentrych, A. (2019). Dziecko odważne czy ostrożne? [A brave or cautious child?]. Closer to the Preschool. № 2. pp.15–18. [in Polish].

Zalecenie Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie [The recommendations of the Council of the 22nd of May 2018 referring to the key competencies in the process of learning all life]. The Officlal European Union Journal 2018/C189/01. Retrieved 16.08.2020, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0024 [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Baranowska-Jojko E., Bajer E. Jak wspierać rozwόj emocjonalny dziecka w przedszkolu? Wychowanie w Przedszkolu. 2018. № 12. S. 14–17.

Brzezińska A.I., Appelt K. Zabawki we wczesnym dzieciństwie. Wychowanie w Przedszkolu. 2012. № 7. S.45–47.

Franczak N. Zabawki edukacyjne, czyli wychowanie z wyobraźnią. Wychowanie w Przedszkolu. 2012. № 9. S.30–31.

Jankowska A. Jak pomόc odnaleźć się w grupie rόwesniczej wysoko wrażliwym dzieciom. Bliżej Przedszkola. 2019. № 1. S. 14–16.

Jegier A. Czas wolny malych dizeci w świecie realnym i wirtualnym. Warszawa: Difin SA, 2016. 179 s.

Mikler-Chwastyk A. Dwulatki w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu. 2012. № 4. S. 20–22.

Оkoń W. Zabawy a rzeczywistоść. Warszawa: WSiP, 1987. 360 s.

Piechota F., Szymczak A. Figury geometryczne – inspiracje dla najmłodszych. Wychowanie w Przedszkolu. 2017. № 5. S.10–12.

Reddy Linda A. Rozwijanie umiejętnosci społecznych dziecka. Warszawa: PWN, 2015. 254 s.

Skwarka E. Zabawa w edukacji emocjonalnej przedszkolakόw. Wychowanie w Przedszkolu. 2010. № 5. S. 48–50.

Stępień K.O. Savoir-vivre w przedszkolu, czyli jak zostać małym dżentelmenem i małą damą. Wychowanie w Przedszkolu. 2016. № 2. S.18–20.

Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. Warsawa: WSiP, 2006. 216 s.

Wentrych A. Dziecko odważne czy ostrożne? Blizej Przedszkola. 2019. № 2. S.15–18.

Zalecenie Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie [The recommendations of the Council of the 22nd of May 2018 referring to the key competencies in the process of learning all life long]. The Officlal European Union Journal 2018/C189/01. Retrieved 16/08/2020, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0024

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)