DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223074

ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МАТЕМАТИКИ В УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Олег Довгий

Анотація


Стаття присвячена проблемі формування інтересу до математики в учнів початкових класів та підлітків. Ця проблема актуалізується сьогодні – у період реформування освіти і входження України у Болонський процес. Розвиток математичної грамотності особистості розглядаємо як одне з актуальних завдань, що стоїть сьогодні перед українською освітою. Базові навички з математики необхідні випускникам шкіл, оскільки математика розвиває логічне й абстрактне мислення, без яких у сьогоднішньому світі молодій людині не обійтися. Сформувати інтерес до математики – одна з умов формування математичної грамотності особистості школяра. З-поміж чинників, які позитивно впливають на цей процес, – позашкільне навчально-освітнє середовище, яке створює необхідні умови для розвитку в дитини любові та інтересу до математики. Таким середовищем став Університет обдарованої дитини, що діє з 2017 року при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У Школі цікавої математики за допомогою висококваліфікованих викладачів університету, талановитих студентів створюється сприятлива атмосфера для пізнання математики, розвитку логіки, творчої активності учнів. На заняттях відбувається навчання математики (у поєднанні з логікою, геометрією) у формі гри. Така методика вивчення математики дає відчутні результати: у дітей формується стійкий інтерес до цього предмета.

Ключові слова


інтерес до математики; школярі; математика; Університет обдарованої дитини; математичні завдання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohdanovych, M. (2001). Matematychna olimpiada molodshykh shkoliariv: posibnyk dlia vchytelia [Mathematical Olympiad for junior students: a guide for the teacher]. Kyiv, 48 р. [in Ukrainian].

Dovhyi, O. (2019). Samostiina robota z matematyky dlia maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv yak umova yikhnoho profesiinoho zrostannia [Independent work on mathematics as a condition of professional growth of future primary school teachers]. Youth & market. No.12 (179). рр. 70–74. [in Ukrainian].

University of Gifted Child. Available at: https://kidsuniver.blogspot.com/2018/ (accessed 25 June 2020). [in Ukrainian].

PISA: matematychna hramotnist [PISA: mathematical literacy]. (Ed.). T. S. Vakulenko, V. P. Horokh, S. V. Lomakovych, V. M. Tereshchenko. Kyiv, 2018. 60 p. [in Ukrainian].

OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris, 352 р. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богданович М. Математична олімпіада молодших школярів: посібник для вчителя. Київ: Махаон – Україна, 2001. 48 с

Довгий О. Самостійна робота з математики для майбутніх учителів початкових класів як умова їхнього професійного зростання. Молодь і ринок. 2019. №12 (179). С. 70–74.

Університет обдарованої дитини. URL: https://kidsuniver.blogspot.com/2018/

PISA: математична грамотність / уклад. Т. С. Вакуленко, В. П. Горох, С. В. Ломакович, В. М. Терещенко; перекл. К. Є. Шумова. Київ: УЦОЯО, 2018. 60 с.

OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris, 352 р. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)