DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223080

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА У ФОРТЕПІАННІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ

Ірина Новосядла

Анотація


У статті актуалізовано питання оновлення репертуару студентів з предмету “Профільний інструмент фортепіано”. Розглянуто художні особливості композицій сучасних авторів, проаналізовано вибрані п’єси як приклади втілення образного змісту засобами модернової композиторської мови; охарактеризовано їх стильові риси. Зазначено, що вивчення творів різних жанрів і стилів сприяє розширенню світогляду студентів, збагаченню їх уявлень про сучасну українську музику, ознайомленню з творчістю маловідомих композиторів, а також розвитку піаністичних навичок і творчого мислення.

Ключові слова


сучасна українська фортепіанна музика для дітей і юнацтва; заклад вищої освіти; навчання гри на фортепіано; дидактичний репертуар; музично-педагогічна діяльність; розвиток творчого мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrinchenko, T. (2020). Muzychno-pedahohichna spadshchyna Eduarda Brylina u vymiri potreb suchasnoi mystetskoi osvity [Eduard Brylin’s musical and pedagogical heritage in measuring of necessities of modern artistic education]. Scientific notes. Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsyi State Pedagogical University. Series: Pedagogy and Psychology. No.62. pp. 187–192. [in Ukrainian].

Danilishyna, M. (2016). Ukrainska dytiacha fortepianna muzyka ta yii dydaktychno-vykhovni mozhlyvosti [Ukrainian piano music for children and its didactic and educational opportunities]. Current issues of Art Pedagogy: collection of scientific works of Khmel’nytskyi Humanitarian and Pedagogical Academy. No.15. pp. 21 – 25. [in Ukrainian].

Kozarenko, O. (2000). Fenomen ukrainskoi natsionalnoi muzychnoi movy [The phenomen of the Ukrainian musical language]. L’viv: Shevchenko Scientific Society. 141 p. [in Ukrainian].

Novosiadla, I. (2010). Tsykly fortepiannykh pies dlia ditei u tvorchosti suchasnykh ukrainskykh kompozytoriv: khudozhno-obraznyi aspekt [Cycles of piano pieces in the contemporary Ukrainian composers’ creativity: artistic aspect]. Art notes: collection of scientific works. Kyiv: Millenium. No. 18. pp. 81–89. [in Ukrainian].

Padalka, H. (2010). Pedahohika mystetstva (teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) [Art Pedagogics (the Theory and Methodic Art subjects teaching)]. Kyiv: Ukrainian Education. 274 p. [in Ukrainian].

Prostak, Yu. (2007). Dzhaz y pedahohika [Jazz and Pedagogy]. Art Education. Kyiv: National Academy of Culture and Arts management. pp. 98–99. [in Ukrainian].

Frait, O. (2010). Fortepianni albomy ta tsykly ukrainskykh kompozytoriv dlia ditei: istoriia i suchasnist [Ukrainian composers’ piano albums and cycles for children: history and modernity]. Drogobych: editorial and publishing department of Drogobych Ivan Franko State Pedagogical University. 94 p. [in Ukrainian].

Shulgina, V. (2005). Ukrayinska muzychna pedahohika [Ukrainian music Pedagogy]. Kyiv, 271 р. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Грінченко Т. Музично-педагогічна спадщина Едуарда Бриліна у вимірі потреб сучасної мистецької освіти. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2020. Вип. 62. С. 187–192.

Данілішина М. Українська дитяча фортепіанна музика та її дидактично-виховні можливості. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць ХГПА. Вип. 15. Хмельницький, 2016. С. 21 – 25.

Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. Львів : НТШ, 2000. 141 с.

Новосядла І. Цикли фортепіанних п’єс для дітей у творчості сучасних українських композиторів: художньо-образний аспект. Мистецтвознавчі записки: збірка наукових праць. Вип. 18. Київ : Міленіум, 2010. C. 81–89.

Падалка Г. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ: Освіта України, 2010. 274 с.

Простак Ю. Джаз и педагогіка. Мистецька освіта. Київ : ДАКККіМ, 2007. С. 98–99.

Фрайт О. Фортепіанні альбоми та цикли українських композиторів для дітей: історія і сучасність. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, 2010. 94 с.

Шульгіна В. Українська музична педагогіка. Київ: ДАКККіМ, 2005. 271 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)