ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ І САМОСВІДОМОСТІ КУРСАНТІВ (СТУДЕНТІВ) ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Автор(и)

  • Інна Ящук
  • Наталія Казакова

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.276828

Ключові слова:

громадянська свідомість і самосвідомість; функції громадянської свідомості; курсанти (студенти) закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України; освітньо-виховні орієнтири

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку громадянської свідомості і самосвідомості курсантів (студентів) закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України.

Розкрито сутність понять “свідомість”, “самосвідомість”, “громадянська свідомість”, “громадянська самосвідомість”; схарактеризовано функції громадянської свідомості: пізнавальної, світоглядної, моделюючої, регулювальної, оцінної.

Визначено й схарактеризовано освітньо-виховні орієнтири розвитку громадянської свідомості у курсантів (студентів) закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України в умовах воєнного часу, а саме: наповнення змісту навчальних дисциплін матеріалом громадяно- і державознавчого характеру; розвиток ціннісних орієнтацій, мотивів та установок, що спонукають діяти відповідно до законодавства України; формування у курсантів (студентів) активної життєвої позиції, їх здатності до громадських ініціатив і волонтерства.

Біографії авторів

Інна Ящук

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Наталія Казакова

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Посилання

Boryshevskyi, M. (2007). Rozvytok hromadianskoi spriamovanosti osobystosti v yunatskomu vitsi: monohrafiia [Development of civic orientation for personality in adolescence: monograph]. Kyiv, 186 p. [in Ukrainian].

Boryshevskyi, M. (2009). Samosvidomist yak faktor psykhichnoho rozvytku osobystosti [Self-consciousness as a factor of mental development of personality]. Psychology and personality. No. 4. pp. 128–135. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [Law of Ukraine “On Education”]. (2017). Available at: Pro osvitu / vid 05.09.2017 No 2145-VIII (rada.gov.ua) (Accessed 20 Feb. 2023). [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osnovni zasady derzhavnoi polityky u sferi utverdzhennia ukrainskoi natsionalnoi ta hromadianskoi identychnosti” [Law of Ukraine “On the Basic Principles of State Policy in the Field of Asserting Ukrainian National and Civic Identity”]. (2022). Available at: Pro osnovni zasady derzhavnoi... / vid 13.12.2022 № 2834-IX (rada.gov.ua) (Accessed 25 Feb. 2023). [in Ukrainian].

Kontseptsiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia v systemi osvity Ukrainy [The concept of national-patriotic education in the education system of Ukraine]. (2022). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0527729-22#Text (Accessed 26 Feb. 2023). [in Ukrainian].

Kontseptsiia reformuvannia osvity v Ministerstvi vnutrishnikh sprav Ukrainy [Concept of education reform in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. (2016). Available at: Pro zatverdzhennia Kontseptsii reformuvannia osvity v Ministerstvi vnutrishnikh sprav Ukrainy / LIGA:ZAKON (ligazakon.net) (Accessed 25 Feb. 2023). [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku hromadianskoi osvity v Ukraini (u redaktsii 2022 r.) [Concept of development of civic education in Ukraine (in the edition of 2022)]. Available at: Pro vnesennia zmin do Kontseptsii rozvytku hromadianskoi osvity v Ukraini / LIGA:ZAKON (ligazakon.net) (Accessed 20 Feb. 2023). [in Ukrainian].

Available at: Blahodiina dopomoha vid DDUVS: novi rezultaty [Charitable Assistance from DSUIA: New Results (mvs.gov.ua) (mvs.gov.ua) (Accessed 28 Feb. 2023). [in Ukrainian].

Available at: Vykhovna robota [Educational Work]. (univd.edu.ua) (Accessed 28 Feb. 2023). [in Ukrainian].

Available at: Muzei – ODUVS [OSUIA Museum]. (oduvs.edu.ua) (Accessed 22 Feb. 2023). [in Ukrainian].

Available at: Predstavnyky DonDUVS otrymaly nahorody za uchast u proiekti vid EdCamp Ukraine / DonDUVS [DONSUIA representatives received awards for participation in the project from EdCamp Ukraine] / DONDUVS (dnuvs.in.ua). (Accessed 02 Mar. 2023). [in Ukrainian].

Available at: Fakultet No. 4 [Faculty No. 4] (univd.edu.ua). [in Ukrainian].

Available at: U DonDUVS provely vseukrainsku konferentsiiu do richnytsi povnomasshtabnoho vtorhnennia rosii v Ukrainu / DonDUVS [The DonSUIA hold an all-Ukrainian conference on the anniversary of a full-scale invasion of Russia into Ukraine] / DonDUVS (ukr.education) (Accessed 02 Mar. 2023). [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-03

Номер

Розділ

Статті