НЕОЛІБЕРАЛЬНА ПАРАДИГМА ТРАНСФОРМАЦІЇ КЛАСИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Валентина Бодак
  • Анатолій Рибчук
  • Оксана Сивик

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.277196

Ключові слова:

неолібералізм; трансформація; вища освіта; класична модель освіти; освітня політика; комерціалізація освіти

Анотація

У статті аналізуються неоліберальні тенденції модернізації сфери вищої освіти через призму всебічного зростання економізації державної освітньої діяльності. Зазначено, що неоліберальний університет закріпився у багатьох розвинутих країнах і змінив імперативи вищої освіти з ліберальної, відкритої, загальнодоступної до більш професійних форм, які зосереджуються на комерціалізації та маркетизації навчання. Виявлено, що модернізація освіти та формування концепції підприємницького університету належно поєдналися з маркетингом освіти, що посилило аргументи прихильників розвитку ринку освітніх послуг.

Біографії авторів

Валентина Бодак

доктор філософських наук,професор, професор кафедри філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Анатолій Рибчук

доктор економічних наук, професор, професор кафедри математики та економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Оксана Сивик

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької і французької мов та методики їх навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Zinchenko, V.V. (2015). Instytutsiinyi vymir internatsionalizatsii i transformatsii system osvity v umovakh neoliberalnoi hlobalizatsii [The institutional dimension of internationalization and transformation of education systems in the conditions of neoliberal globalization]. Higher education of Ukraine. No. 3. Add. 2. рр. 180–209. [in Ukrainian].

Krasovska, O.Yu. (2011). Internatsionalizatsiia vyshchoi osvity v umovakh hlobalizatsii svitovoho osvitnoho prostoru [Internationalization of higher education in the conditions of globalization of the world educational space]. Herald of Acad. customs service of Ukraine. Economy. No. 2. рр. 102–109. [in Ukrainian].

Mygovich, I.V. (2019). Pidpryiemnytska kompetentnist v konteksti internatsionalizatsii natsionalnykh system vyshchoi osvity: instytutsiinyi riven [Entrepreneurial competence in the context of internationalization of national higher education systems: institutional level]. Collection of scientific works of the Uman State Pedagogical University. Issue 3. рр. 137–149. [in Ukrainian].

Cherkashin, S.V. (2018). Suchasna universytetska osvita yak obiekt neoliberalnykh tekhnokratychnykh reform [Modern university education as an object of neoliberal technocratic reforms]. Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools. No. 60, Vol. 2. рр. 196–201. [in Ukrainian].

Brienza, C. (2016). Degrees of (self-) exploitation: Learning to labor in the neoliberal university. Journal of Historical Sociology. Vol. 29 (1). pp. 92–111. [in English].

Cheng, M. (2017). Reclaiming quality in higher education: A human factors approach. Quality in Higher Education. Vol. 23 (3). рр. 1–30. [in English].

Friedman, Milton (1951). “Neo-Liberalism and its Prospects”. Farmand. pp. 89–93. [in English].

Giroux, H.A. (2017). The Terror of Neoliberalism. Authoritarianism and the Eclipse of Democracy. London; New York: Routledge, p. 114. [in English].

Hayek, F. (1982). Law, Legislation and Liberty, Vol. 2. The Mirage of Social Justice. Routledge, р. 58. [in English].

Maisuria, A. & Cole, M. (2017). The neoliberalization of higher education in England: An alternative is possible. Policy Futures in Education. Vol. 15 (5). pp. 2–619. [in English].

Mises, L. von. The Historical Setting of the Austrian School of Economics. Arlington House, 1969, reprinted by the Ludwig von Mises Institute, 1984, p. 10. [in English].

Raaper, R. & Olssen, M. (2016). Neoliberalization of higher education and academic lives: An interview. Policy Futures in Education. Vol. 14 (2). pp. 47–163. [in English].

Standing Guy (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic. 198 р. [in English].

Taylor, A. (2017). Perspectives on the university as a business: The corporate management structure, neoliberalism and higher education. Journal for Critical Education Policy Studies. Vol. 15 (1). pp. 8–135.

Vicars, M. (2019). When all hope is gone: Truth, lies and make believe. In: Bottrell Manathunga DC (Eds). Resisting neoliberalism in higher education. Vol. 1: Seeing Through the Cracks (Palgrave Critical University Studies). рр. 3–96. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-03

Номер

Розділ

Статті