ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО І СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДІВ ДО РОЗВИТКУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНИХ ІГОР В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Віра Базильчук

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.277509

Ключові слова:

культурологічний підхід; синергетичний підхід; розвиток; рухова активність; студенти; засоби спортивних ігор; освітнє середовище університету

Анотація

У статті на основі компаративного аналізу наукової літератури здійснено аналіз особливостей застосування культурологічного і синергетичного підходів до розвитку рухової активності студентів засобами спортивних ігор в освітньому середовищі університету. З’ясовано, що застосування культурологічного підходу до розвитку рухової активності студентів в освітньому середовищі університету спрямована на підготовку здобувача вищої освіти як носія загальної культури та культури зміцнення і збереження здоров’я, задля успішної самореалізації у професійній й особистій життєдіяльності. Розкрито сутність реалізації синергетичного підходу для спрямування освітнього процесу з фізичного виховання на розвиток рухової активності студентів як необхідну складову інноваційних процесів у освіті.

Біографія автора

Віра Базильчук

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту Хмельницького національного університету

Посилання

Andryushchenko, T.K. (2013). Kulturolohichnyi pidkhid do formuvannia u doshkilnykiv zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti [Cultural approach to the formation of health care competence in preschoolers]. Theoretical and methodological problems of raising children and school youth. Issue 17 (1). pp. 31–41. [in Ukrainian].

Boychuk, Yu.D. (2009). Kulturolohichnyi i aksiolohichnyi pidkhody do formuvannia ekolohovaleolohichnoi kultury studentiv pedahohichnykh navchalnykh zakladiv [Cultural and axiological approaches to the formation of ecological and valeological culture of students of pedagogical educational institutions]. Bulletin of NTUU “KPI”. No. 3. pp. 121–125. [in Ukrainian].

Gvozdiy, S.P. (2016). Kulturolohichnyi ta systemnyi pidkhody yak metodolohichna osnova doslidzhennia fenomena “kultura bezpechnoi zhyttiediialnosti” [Cultural and systemic approaches as a methodological basis for the study of the “culture of safe life” phenomenon]. Public education. Issue 2. pp. 37–43. [in Ukrainian].

Goncharenko, S.U. (2000). Zmist zahalnoi osvity i yii humanitaryzatsiia [The content of general education and its humanitarianization]. Continuous professional education: problems, searches, prospects. (Ed.). I.A. Zyazyun. Kyiv, pp. 81–107. [in Ukrainian].

Zyazyun, I.A. (2000). Intelektualno tvorchyi rozvytok osobystosti v umovakh neperervnoi osvity [Intellectually creative personality development in the conditions of continuous education]. Continuous professional education: problems, searches, prospects. (Ed.). I.A. Zyazyun. Kyiv, 636 p. [in Ukrainian].

Karpova, S.A. (2018). Synerhetychnyi pidkhid u pidvyshchenni yakosti pedahohichnykh doslidzhen [Synergistic approach in improving the quality of pedagogical research]. Scientific Bulletin of Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlynskyi. Pedagogical sciences. No. 1. pp. 98–102. [in Ukrainian].

Kisel, O.V. (2014). Kulturolohichnyi pidkhid do problemy spozhyvannia v konteksti osvitnikh zavdan [Cultural approach to the problem of consumption in the context of educational tasks]. Faces. No. 11. pp. 58–63. [in Ukrainian].

Kremen, V.G. & Ilyin, V.V. (2012). Synerhetyka v osviti: kontekst liudynotsentryzmu [Synergetics in education: the context of human-centeredness]. Kyiv, 368 p. [in Ukrainian].

Listopad, O.A. (2013). Aksiolohichnyi i kulturolohichnyi pidkhid do protsesu stanovlennia tvorchoi osobystosti v osviti [Axiological and cultural approach to the process of formation of a creative personality in education]. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences. Issue 110. pp. 137–140. [in Ukrainian].

Lisova, S.V. (2015). Synerhetychnyi pidkhid yak ynnovatsiina metodolohichna oriientatsiia v pedahohitsi [Synergetic approach as an innovative methodological orientation in pedagogy]. Innovation in education. Issue 2. pp. 83–92. [in Ukrainian].

Orzhekhovska, V.M. (2006). Stratehiia pedahohiky zdorovoho sposobu zhyttia [Healthy lifestyle pedagogy strategy]. Pedagogy and psychology, No. 4. pp. 20–28. [in Ukrainian].

Panfilov, O.Yu. & Romanova, I.V. (2019). Synerhetychnyi pidkhid v osmyslenni osvity [A synergistic approach in understanding education]. “Yaroslav the Wise NYU Bulletin”. Series: Philosophy, philosophy of law, political science, sociology.Volume 3. Issue 42. pp. 71–80. [in Ukrainian].

Taranenko, T.M. (2014). Synerhetychnyi pidkhid v orhanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu [Synergetic approach in the organization of the educational process]. Tavriyskyi herald of education. No. 1 (2). pp. 10–15. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-03

Номер

Розділ

Статті