№ 1(156) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1(156).2018

Зміст

Статті

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ГАЛИЧИНІ (1848 – 1918 РР.) PDF
Марія Чепіль
ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД PDF (English)
Ірина Зварич, Алла Марушкевич
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ PDF
Надія Ашиток
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ PDF
Валентина Вакуленко
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СВІТЛІ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Станіслав Сапожников
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Оксана Хомишак
ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ PDF
Ольга Фаст
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОСТІ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Інна Ромащенко
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ PDF
Оксана Повстин
ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ PDF
Світлана Кравець
ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ В СТАНОВЛЕННІ ПРОФЕСІЙНИХ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ АВСТРАЛІЇ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Галина Яремко
ЕВОЛЮЦІЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У МЕЖАХ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Мар’яна Кащук
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Ірина Гириловська
НЕЗАЛЕЖНІ УСТАНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Оксана Воробйова
ІНТЕГРАЦІЯ СУСПІЛЬНО-НАУКОВИХ ЗНАНЬ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В СТАРШИХ КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ PDF
Ірина Удовиченко
РОЗВИТОК ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ PDF
Камілла Магрламова
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Тетяна Варянко, Лариса Іванченко
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Алла Григор’єва
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ PDF
Ірина Чорна
ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА PDF
Наталія Івасів
МОДЕЛЮВАННЯ СИМУЛЯТОРУ ЗБИРАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ПК В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ PDF
Ганна Алєксєєва, Олександр Антоненко, Наталія Кравченко
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ЗАГАЛЬНОНАУКОВОМУ ВИМІРІ PDF
Чжан Бо
КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Лян Хайє
СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Оксана Усок
ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОЇ КАЗКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Наталія Макаренко, Марія Журавльова
СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ПОГЛЯД АМЕРИКАНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Вікторія Сліпенко
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ГЕОЛОГІВ У КОЛЕДЖАХ ДО ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Віктор Мельник
ОСОБЛИВОСТІ КРИТЕРІЇВ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Микола Балух
СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Маріанна Мирошникова
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ МЕТОДОМ АУДІОВІЗУАЛІЗАЦІЇ PDF
Поліна Магда
ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ PDF
Наталія Гатеж